75 års erfaring med filtrering i lukkede trykfiltre – din garanti for rent drikkevand!

»SILHORKO VAND er det reneste Vand, om det kan man sige med Rette, at alt andet Vand i vort vandrige Land, er det rene Vand imod dette«.

Digtet er lavet af Piet Hein og anvendt flittigt i markedsføringen af SILHORKO siden 1940erne. I 2011 er det 75 år siden, firmaet blev grundlagt.

Denne artikel vil ikke gengive SILHORKOs historie. Nok er historien både interessant og fyldt med særlige øjeblikke, som bestemt er værd at berette om, men det må blive en anden gang. Og måske har du allerede et godt kendskab til SILHORKO via vores vandværksafdeling. Har du alligevel interesse i historien, så kan du læse udvalgte uddrag af den på vores hjemmeside (www.silhorko.dk), ligesom du altid er velkommen til at komme forbi til en fremvisning af fabrikken i Stilling ved Skanderborg.

Silhorko annonce fra 1953

Førsteklasses vandbehandling – din garanti for rent drikkevand
Målet med artiklen er i stedet at illustrere, ved hjælp af et af vores seneste vandværksprojekter, at selv om vi er et gammelt firma, som har haft mange års succesfuld udvikling, så har vi ikke tænkt os at slå os til ro. Vi har i stedet tænkt os at stræbe videre for at kunne opfylde alle udfordringer, nutiden og fremtiden stiller til en førsteklasses vandbehandling, så du kan garantere dine forbrugere rent og sikkert drikkevand.
SILHORKO kan i 2011 anvende følgende profileringstekst: »75 års erfaring med udvikling, produktion, salg og service af driftssikre vandbehandlingsanlæg med lang levetid og minimalt behov for vedligeholdelse – tilpasset netop dine behov.
Hemmeligheden ligger i materialevalg, teknisk know-how og engagerede medarbejdere. Vi garanterer for resultat og ydelse!

«Sætningen: »…med garanti for resultat og ydelse« blev allerede anvendt i 1953 i en annonce. Og det er vel egentlig det, et firma med mange års erfaring er i stand til at give kunderne: GARANTI. Garanti for at alle aspekter i forbindelse med kontakten til kunderne både før, under og efter salget sker på baggrund af velafprøvede filosofier og teknologier.

Før salget: Garanti for, at den nødvendige og opdaterede viden til løsningen af opgaven er til stede. Under salget: Garanti for, at løsningerne lever op til de nødvendige og aftalte ønsker og krav.
Efter salget: Garanti for, at løsningerne kan serviceres og vedligeholdes, herunder garanti for at de nødvendige reservedele og forbrugsvarer kan leveres i mange år fremover.

Moderne vandværk
I 75 år har vi leveret lukkede trykfilteranlæg til vandværker og private vandforsyninger. Her følger et eksempel på en moderne vandværksinstallation, hvor SILHORKO har været med hele vejen som leverandør af filteranlæg samt rådgivning og projektering i forbindelse med hovedentreprisen.

Gettrup Vandværk

Gettrup Vandværk kunne i slutningen af 2009 levere rent drikkevand til ca. 170 forbrugere fra et splinternyt vandværk, som er beliggende i et naturskønt område tæt ved Hurup i den sydlige del af Thy. Vandværket blev ved et åbent hus arrangement den 7. maj 2010 vist frem for offentligheden, hvilket bl.a. resulterede i et indslag om aftenen i TV-MidtVest.

Arsenfjernelse ved hjælp af adsorption
Af vandanalysen fremgik det, at grundvandet skulle renses for jern, ammonium, mangan, arsen samt fosfor, før det kunne anvendes som drikkevand. Som indledning til projektet blev der opstillet et pilotanlæg for at undersøge fordele og ulemper ved at fjerne arsen ved hjælp af dosering af jernklorid. Efter nøje overvejelser valgte bestyrelsen at arbejde videre med adsorption i lukket trykfilter med fyldning bestående af særligt jerngranulat.

SILHORKO har produceret og leveret vandbehandlingsanlægget, bestående af tre automatiske trykfiltre type TFB 25 monteret som forfilter og mellemfilter til fjernelse af jern og ammonium, mangan samt efterfilter til fjernelse af arsen og fosfor. Behandlingskapaciteten er 20 m3/h.

De to første filtre fungerer efter helt traditionelle og velkendte principper: iltning og filtrering. Det sidste filter, til højre i billedet, anvendes til fjernelse af arsen og fosfor. I forgrunden ses iltningsudstyr bestående af kompressoranlæg og ilt- og styreluftssystem. Umiddelbart til venstre for første filter ses skylleunit bestående af skyllepumpe og blæser.

Udpumpningsanlæg
Ledningsnettet er opdelt i to trykzoner. Det er sket for at optimere energiforbruget i forbindelse med udpumpningen af det behandlede vand. Udpumpningsanlægget er således opdelt i en højtrykszone og en lavtrykszone.

Forsynings- og styretavle
En vigtig del af et vandværk er automatiseringen, som skal matche kundernes behov og den valgte anlægsløsning, både nu og i fremtiden. Driften af vandværkerne bliver konstant mere og mere automatiseret, hvilket stiller store krav til såvel anlægsdel som styringsdel.
Baseret på mange års erfaring har vi designet et PLC-baseret styresystem til understøtning af hele maskindelen på et typisk vandværk, herunder råvandsanlæg, iltningsanlæg, filteranlæg, udpumpningsanlæg, rentvandsbeholder, fældebeholder og meget mere.

Vore løsninger bygger på en bred palet af standardmoduler, som sammensættes til den endelige løsning. Der er naturligvis også mulighed for 100% kundetilpassede automatikløsninger. Den valgte løsning tilGettrup Vandværk hører til under kategorien standard, om end Grundfos Hydro MPC til styring og overvågning af udpumpningsanlæg indgår som integreret enhed af tavleinstallationen. Resultatet fremstår efter vores mening professionelt og overskueligt.

Styring, regulering og overvågning via touch panel, PC og Internet
Betjeningen kan foregå på flere måder. På vandværket kan vandbehandlingsanlægget styres lokalt via betjeningsvenlig touch panel. Skærmbilledet på touch panelet kan også overføres til PC i kontoret eller til PC’en i hjemmekontoret.
Systemet tilbyder masser af muligheder for dataoverførsler, alarmer (også via SMS), internetovervågning, datalogning, rapportudskrivning mv.

Nærmere Oplysninger
Ovenstående var en hurtig præsentation af et SILHORKO-vandværk anno 2010. Og som sagt, så har SILHORO tænkt sig fortsat at være en betydende del af den danske vandværksbranche.
Endelig vil vi gerne slutte, som vi startede! Nemlig med at genanvende annonceteksten som blev anvendt i firmaets tidlige år. »SILHORKOEUROWATER A/S, Århusvej 79, Stilling, 8660 Skanderborg, meddeler enhver, der har Interesse for denne Sag, alle nærmere Oplysninger«.

Trykfilteranlæg i serie med skylleunit

Udpumpningsanlæg opdelt i høj- og lavtrykszone

Forsynings- og styretavle (SRO) med integreret styring til udpumpningsanlæg for hhv. høj- og lavtrykszone

Touch panel i styretavle. Skærmbilledet viser skematisk opbygning af filteranlægget.