Årets Vandværk 2013 – Tårs

På Tårs Vandværk er forsyningen i orden.

De 1250 forbrugere ved Tårs Vandværk i Hjørring Kommune i Vendsyssel er sikret godt vand mange år frem. Vandværket er nemlig ejer af et areal få hundrede meter borte, som har været drevet økologisk i omkring 30 år. Det er her man har boringerne, hvorfra der pumpes råvand ind til vandværket ved Højmarksvej i Tårs…

Tårs Vandværks bestyrelsesformand Torben Christiansen og kasserer Lars Rishøj ved styretavlen

Tårs Vandværks bestyrelsesformand Torben Christiansen og kasserer Lars Rishøj ved styretavlen

Når Vandguiden har udpeget Tårs til byen med ”Årets Vandværk”, så skyldes det en målrettet indsats af vandværksbestyrelsen for at sikre tilstrækkeligt med godt vand til forbrugerne. Vandværket har ingen ansatte – bestyrelsen klarer selv opgaverne med hjælp fra en entreprenør til ledningsarbejde, og fra en statsautoriseret revisor til de indberetninger som vandlovgivningen kræver.

Største forbruger er naboen – den tidligere marmeladefabrik Vendelbo, som nu hedder Scandic Food, og som stiller krav om godt vand og et konstant vandtryk så fabrikken kan have en optimal produktion.

– De krav lever vi op til, og de kommer vore øvrige forbrugere til gode, siger Tårs Vandværks kasserer, Lars Rishøj, som i sit civile liv er bankrådgiver.

Formanden for vandværkets bestyrelse er chauffør Torben Christiansen, Tårs. Det er også ham, der har størst erfaring med vandværksdrift. Han har været med i bestyrelsen i en del år, og før var han aktiv omkring et lille vandværk med kun 12 forbrugere.

Bestyrelsen går godt i spænd. Bestyrelsesmedlemmerne er ”håndplukkede” personer, som så er indstillet til valg på generalforsamlingen – så er man nogenlunde sikker på at få sammensat en bestyrelse, der kan arbejde sammen.

Tårs Vandværk er fra 1916. Dengang havde man en såkaldt Vindrose til at trække brugsvandet op fra undergrunden. Den tid er ovre. Et top moderne vandværk er i drift ved Højmarksvej efter en større renovering i 2012 og i dag er bestyrelsen i den situation, at man ikke skal efterbehandle vandet. Når først det har været igennem filteret på vandværket er det klar til brug.

Formand Torben Christiansen i vandværksbygningen, hvor alt er nyt og i orden. Der er investeret 4,5 mio. kr.

Formand Torben Christiansen i vandværksbygningen, hvor alt er nyt og i orden. Der er investeret 4,5 mio. kr.

Lars Rishøj forklarer, at man i forbindelse med renoveringen fik lavet tre nye boringer som supplement til de to, som værket allerede var i besiddelse af.

– Men vi drev ”rovdrift” på de to boringer, og i samråd med brøndborer og konsulent fik vi anlagt yderligere tre boringer og skiftede til lidt mindre pumper. Der er ikke den store forskel i kvaliteten på det råvand vi pumper op, men vi har mulighed for at blande vandet, så vi opnår en ensartet kvalitet. I dag har vi fire boringer i drift og har fået installeret to nye filtre. Samtidig har vi en sikkerhed i en ringledning etableret af Hjørring Vand, siger Lars Rishøj.

I dag er belastningen på de fire boringer stort set ens. Bestyrelsen har bekostet en tilstandsrapport som giver sikkerhed for god drift. – Vi er meget glade for det vi har fået lavet og mener, at vi er sikret vand i Tårs 30 år frem, lyder det fra Lars Rishøj.

Kassereren og formanden oplyser, at det har kostet ca. 4,5 mio.kr. at opnå den standard man har i dag. Beløbet er inklusiv omkostninger til de nye boringer, og man sælger vandet til forbrugerne for tre kroner pr. kubikmeter.

Når man har foretaget denne langsigtede investering er det bl. a. fordi Hjørring Kommune har givet udtryk for at ville værne om de private vandværker. Der er yderligere et vandværk i Tårs, omend knap så stort som værket ved Højmarksvej. Kollegaen har nemlig kun en snes husstande tilsluttet. Men det skal der også være plads til.

Tårs Vandværk har med det nuværende set up kapacitet til at kunne udvide en halv gang. Der er med andre ord kapacitet til at matche udviklingen i Tårs, og bestyrelsen er tilfreds med muligheden for at kunne få vand fra Hjørring via ringledningen, hvis uheld skulle opstå. Det er også en ekstra sikkerhed for at kunne holde vandtrykket.

I det daglige er det et medlem af bestyrelsen, som har opsyn med vandværket. Kontoret er hjemme privat hos Lars Rishøj – og der er god økonomi i vandværket. Vandprisen på tre kroner pr. kubikmeter mener bestyrelsen ikke at der er noget at udsætte på. Med minimalt spild og et årligt vandforbrug på knap 300.000 kubikmeter er der rundt regnet 400.000 kr. i overskud på driften. Tårs Vandværk I/S havde kapital til at kunne klare renoveringen til 4,5 mio. kr. kontant, så lånefinansiering er ikke noget bestyrelsen beskæftiger sig med.

Lars Rishøj ved hovedventil til nødforbindelsen til Hjørring Vand.

Lars Rishøj ved hovedventil til nødforbindelsen til Hjørring Vand.

Ledningsnettet er stort set udskiftet overalt til PVC-rør. De gamle cementrør fra 1960erne findes kun få steder og udskiftes i forbindelse med reparation. Man har et velfungerende to-strenget anlæg og et 70 kilometer vandledningsnet.

Bestyrelsen er opmærksom på, at der skal være optimal sikkerhed omkring vandværket, som har den store rentvandstank liggende i ”kælderen”. Værket er indhegnet, og når man er kommet igennem porten, får man ikke lov til at træde indenfor før man er iført sig blå ”futter”. – Bare en lille læk og en forureningskilde kan ødelægge vort drikkevandsreservoir. Den risiko løber vi ikke, siger Lars Rishøj og føjer til, at man af samme årsag har besluttet at indkøbe nyt værktøj til vandværket. Når der kommer en reparatør bliver han bedt om at tage ”futterne” på og bruge vandværkets eget værktøj. Det er et led i hele sikkerhedsreglementet.

Bestyrelsen har netop været på hygiejnekursus, og man er igang med at indføre et ledelsessystem, som lever op til lovgivningens krav. Man arbejder tæt sammen med bl. a. DVN og Hjørring Vandråd om kursus, og er opmærksom på at tingene skal køre optimalt.

– Derfor er vi heller ikke bange for at købe os til konsulentbistand., siger Torben Christiansen, som ikke frygter, at bestyrelsen løber tør for arbejdsopgaver, selv om alt ser godt og fornuftigt ud her og nu.

Man har udfordringer omkring digitalisering. Det gælder både ringledningen og nye digitale kort. Hertil kommer indsatsplaner i samarbejde med kommunen, og overvejelser om værket skal gå ind i et forsøg med kalkrensning, men disse udfordringer tager bestyrelsen med oprejst pande – for grundlaget er i orden.

– Og vi får da heller ingen klager over vandets kvalitet, siger Torben Christiansen og Lars Rishøj. Det vil sige, der var engang en dame som klagede over, at der ikke var varmt vand, men det kunne man ikke hjælpe med på vandværket, lyder det muntert fra formand og kasserer. Når man træder ind på vandværket møder der en et imponerende syn. Alt er nyt – fra filtertanke til rør, pumper og styringsanlæg. Det er en ren fornøjelse.

Der er tænkt på sikkerheden omkring Tårs Vandværk - med hegn og port, som holder uvedkommende ude.

Der er tænkt på sikkerheden omkring Tårs Vandværk – med hegn og port, som holder uvedkommende ude.

Der er tænkt på sikkerheden omkring Tårs Vandværk – med hegn og port, som holder uvedkommende ude. Længere oppe i Tårs følger vandværkets bestyrelse et andet projekt. Det er omkring byens gamle vandtårn, som af naturlige årsager er sat ud af drift. Her er der et projekt igang som bl. a. indebærer renovering for et par millioner kroner – ikke for at sikre rent drikkevand, men for at
kunne anvende grund og bygning til noget fornuftigt, f. eks. som udkigstårn, til rapelling og som et naturligt bindeled i et kommende grønt område.

Vandtårnet er 17 meter højt. Det kan rumme 25.000 liter vand og er tegnet af arkitekt Valdemar Andersen i 1947. Tanken er, at vandtårnet skal indgå i et projekt for et område på omkring 2,5 ha.