Årets vandværk 2015 – Fjerritslev

fjerritslev vv

Fjerritslev Vands administrationsbygning har fået bølgetagkonstruktion

I Fjerritslev koster vand 40 øre pr. kbm.
– Et lille sundt og godt vandværk!
Sådan betegner Fjerritslev Vand A.m.b.a. med ca. 2400 forbrugere sig selv – og det er absolut ikke overdrevet.

I Fjerritslev er der nemlig styr på drikkevandet, på vandværkets teknik og økonomi – og på forsyningssikkerheden.

Hertil kommer, at man afregner vandværksvand til kun 40 øre pr. kubikmeter, hvilket formentlig er Danmarks laveste vandpris, og langt under hvad vand fra andre vandværker koster.

En af årsagerne til den lave pris er, at Fjerritslev Vand leder vandet fra ni boringer i Kollerup tre kilometer fra Fjerritslev direkte ind i den underjordiske rentvandstank ved Vandværksvej. Tanken kan rumme 480 kubikmeter vand, som uden filterrensning eller tilsætning af kemi sendes direkte ud til forbrugerne via fire pumper til den lave del af forsyningsområdet og tre pumper til de højtbeliggende forbrugere. Pumperne starter og stopper med faste intervaller, så alle holdes igang og slides lige meget.

Men den helt store fidus ligger i, at råvandet er så rent og godt, at Fjerritslev Vand ikke behøver filteranlæg. Her spares investeringen og omkostninger til el og rensning, og det er derfor et meget beskedent anlæg man kan se i kælderen under vandværkshuset. Udover den underjordiske vandtank, der er sikret med membran og lås, så der ikke sker forurening, er der stort set kun pumper – og hovedvandledningen.

vandtårn

Det gamle vandtårn fra 1922 er renoveret og er i dag et vartegn i Fjerritslev

Ved de ni boringer i Kollerup pumpes vandet op fra 9 til 20 meters dybde. Boringerne er hævet og monteret i et lille aflåst hus, så de er sikret mod forurening fra overfladen.

– Denne løsning giver godt og billigt drikkevand direkte fra undergrund til vandhanerne i Fjerritslev, siger formanden for Fjerritslev Vand, Poul Kjær.

Det er da også med glæde, at Poul Kjær viser rundt på vandværket, som oprindelig blev etableret i 1921 – året efter med et vandtårn som står endnu, men uden at være i brug. Det er byens vartegn.

Ved siden af vandtårnet blev der for få år siden opført en helt ny vandværksbygning med underjordisk tank. Poul Kjær lægger ikke skjul på, at den nye vandsektorlov fremskyndede byggeriet, fordi loven påbyder, at et vandværk ikke må spare op, men skal på lånemarkedet, hvis der skal investeres i bygninger, teknik eller ledningsnet.

– Det er efter vores opfattelse helt forkert. Vi havde pengene, og satte gang i byggeriet af den nye vandværksbygning, som vi har stor glæde af, og i øvrigt har fået et tag formet som en bølge, siger Poul Kjær.

Vandværket ligger for enden af Vandværksvej – godt gemt bag villaer og en aktivitetsskov, men så det er nemt for forbrugerne at komme til værket, hvor en administrator træffes 15 timer om ugen. Den øvrige del af ugens arbejdstid har hun hos Gedsted Vand og Fjernvarme 60 kilometer borte.

Poul Kjær har været med i Fjerritslev Vands ledelse i 15 år, de seneste otte år som formand. I de første år blev administrationen klaret ved et skrivebord hjemme hos formanden. Det var også her der blev holdt bestyrelsesmøder, og hvor forbrugere mødte op med spørgsmål og praktiske gøremål. Ved Vandværksvej var der kun et skur og så det gamle vandtårn…

Zoner i tre farver
I dag har Fjerritslev Vand en smuk og velfungerende bygning med kontor, mødelokale, handicapvenligt toilet og badefaciliteter. Desuden er der værksted og nedgang til teknikrummet, som grænser op til rentvandsbeholderen.

Og funktionerne er zoneopdelt i farver. Gul er kontor og mødefaciliteter, blå er værksted og garage og rød er det område, som omfatter vandtank og teknik – og som skal være helt rent.

10 personer med tilknytning til vandværket, herunder bestyrelsen, har været på hygiejnekursus og vandværkspasserkursus. Det er kurser afviklet på vandværket, med fagfolk som ledere, der lærte fra sig om elementær vandværksdrift, vandprøveudtagning og betydningen af, at der skal være absolut clean på værket.

poul kjær

Bestyrelsesformand Poul Kjær på kontoret

Af Fjerritslev Vands 2400 forbrugere er de omkring 400 sommerhusejere, som kun forbruger et minimum af vand. Men sommerhusejerne betaler administrationsbidrag, og er derfor med til at opretholde en god økonomi på vandværket.

– Fjerritslev Vand har indvindingstilladelserne i orden frem til 2025, og dermed er værket fremtidssikret, siger Poul Kjær, som er betænkelig ved, hvem der skal tage over i organisationen når den
nuværende bestyrelse ikke vil mere.

Poul Kjær er 78 år og fortsætter gerne i et par år mere, hvis helbredet er til det. Sammen med vandværkspasser Finn Godiksen har han længst anciennitet i ledelsen. De øvrige bestyrelsesmedlemmer
er i 50erne.

– Vi har svært ved at fange interessen for vandværket hos yngre forbrugere. Der kommer ingen når vi holder generalforsamling, og det kan blive et problem på sigt, siger Poul Kjær, som åbent erkender, at han har taget Fjerritslev Vand til sig som en hobby, og at det er med stor glæde til følge.

fjerritslev vandtank

Den 480 kubikmeter store underjordiske vandtank er sikret med membran, lås og indbrudsalarm

Oprindelig er Poul Kjær uddannet som butiksslagter, og var i mange år mester på slagteriet i Fjerritslev. Desuden har han været instruktør med tilknytning til Slagteriskolen i Roskilde – og fra disse job har han viden om hvor vigtigt det er at overholde hygiejnereglerne – en viden som også bruges i dagligdagen på vandværket. Den øvrige bestyrelse arbejder frivilligt. Kun værkets administrator og en driftsleder på deltid får løn. Poul Kjær får et lille formandshonorar.

– Og vi har det rart socialt sammen. Med de faciliteter vi har i dag er det en fornøjelse at være med i vandværksbestyrelsen, siger formanden, som også har sin egen skrivebordsplads på kontoret.
Den årlige generalforsamling holdes i vandværkets mødelokale.

Skoleklasser kommer på besøg hos Fjerritslev Vand og får et indblik i, hvor drikkevandet kommer fra. De oplever, at det ikke bare er en selvfølge, at der kommer rent vand ud af hanen, men at der er en teknik bag. De bliver fortalt om vandprisen på 40 øre pr. kubikmeter og stilles over for en regneopgave, hvor prisen på ca. 10 kr. for en flaske vand hos købmanden indgår.

pumpehus

Pumpehuset i kælderen får vand direkte ind fra boringer i Kollerup tre kilometer borte

Bestyrelsen overvejer en kommende arbejdsopgave, som skal sikre rent vand til forbrugerne i tilfælde af driftsvigt – eller hvis det utænkelige skulle ske – at der opstår forurening i vandtanken på trods af membraner, låse, sikkerhedsdøre og alarmer. Man vil lave en bypass-løsning iløbet af foråret, så råvandet kan ledes direkte fra boringerne i Kollerup til byens forbrugere. Det kan ske ved hjælp af en ekstra vandledning – en overkommelig investering til gavn for forbrugerne.