Tema: Administration og egenkontrol, kontaktudvalg, vandråd

Ledelsessystem
Forbrugerafregning, bestyrelsesansvar, forsikring, finansiering, tilstandsrapport og handlingsplaner, analyser, budget, takstblad m.m. samt om information.
Hjemmesider, foldere, regler om information, nyheder, tips og idéer.

Administration og ledelsessystem
I forbindelse med levering af KUV ledelsessystem får vandværket også et godt redskab til at lave sit eget ringbinds arkiv.

Sammen med selve ledelsessystemet, som leveres som en e-mappe via fildelingssystemet ”dropbox”, får vandværket også leveres skabelonerne til andre ringbind, som udgør ”vandværkets papir arkiv”. Så man får følgende:
– Ledelseshåndbog – evt. med tilstandsrapport
– e-mappe, som udgør vandværkets e-arkiv, vigtige rapporter om vandværket, rentvandstank, servicerapporter, borejournaler m.m.
– Bestyrelsesringbind
– Analyseringbind
– Komponentringbind

Man kan ganske gratis selv printe forsider og indholdsfortegnelse ud, og lave de ringbind man har brug for til sin bestyrelse.

Eksempel »Analyseringbind«.
Her ordnes al korrespondance om vandværkets analyser, kommunens kontrolprogram og beskrivelse af vandanalysen, uddrag af den seneste drikkevandsbekendtgørelse m.m. Ringbindet inddeler vandværkets analyser efter de analysetyper, som udføres, og der er afsat rigelig plads til analyser og borejournal for hver enkel boring.

DVN tilbyder sammen med KUV ledelsessystemet et brugervenligt ITsystem, ”mitdrikkevand.dk”, som i forhold til det manuelle system har den store fordel, at udviklingen i de forskellige  analyseparametre kan vises som grafer og der er også forklaringer med ”i”-knapper. Udviklingen i boringerne og vandværkets samlede nøgletal kan også løbende lægges ind, da systemet er let at opdatere og let at dele med andre i bestyrelsen.