Ammonium kommer under kontrol med ny teknologi

Vandværker kan nu med sikkerhed overholde grænseværdierne for ammonium i drikkevand. Årsagen er en enkel metode til at aktivere biologiske filtre, som Krüger og DTU har udviklet og senere demonstreret på en række vandværker. Metoden er under patentering, men produktet er udviklet og allerede nu på vej ud til flere forsyninger.

– Mikroorganismerne i de biologiske filtre mangler sporstoffer, mineraler og næringsstoffer. Med vores nyudviklede produkt, Filtraflo™NIT, sikrer vi, at de er tilgængelige i den rigtige sammensætning på det rigtige sted, hvorefter filtrene omdanner ammonium i løbet af få uger. Tidligere gik der måneder, og tit lykkedes det kun delvist eller slet ikke, forklarer markedschef Erling Fischer, Krüger.

– Nu er vi helt sikre på resultatet og sparer både tid, vand og energi. Metoden er et fremskridt, som får betydning for vandforsyninger både i Danmark og internationalt.

Ny situation
Projektet startede på Langerød Vandværk under Holbæk Forsyning A/S, hvor filtrene kun delvist var kommet i gang efter en omfattende renovering. Her har driftstekniker Torben Snehøj Weng hele projektperioden igennem været dybt engageret i arbejdet med at finde en løsning:

– Holbæk Forsyning A/S’s kunder har ikke været påvirket af situationen, fordi indholdet af ammonium i drikkevandet bliver neutraliseret i ledningsnettet. Men det er klart, at vi ikke ønskede at fortsætte på dispensation. Så vi har arbejdet benhårdt for en løsning.

Forventer stor efterspørgsel
Samarbejdet mellem Krüger, DTU og Holbæk Forsyning A/S er et eksempel på, at det offentlig-private samarbejde bidrager positivt til at skabe vækst inden for den danske vandbranche.

– Ideerne skal udvikles, testes og demonstreres, hvis de skal gøre gavn, siger chefingeniør Peter Borch Nielsen, Krüger, der spillede en ledende rolle i idéudviklingen og de efterfølgende forsøg med den nye filterteknologi.

– Sammen med DTU deltog vi i forskningsprojektet DW Biofilters, hvor vi så på nitrifikationsprocessen, der sikrer omsætningen af ammonium.

Projektet viste, hvor i filtrene processen finder sted, og hvilke sporstoffer, mineraler og næringsstoffer den har brug for at fungere. Herefter kunne vi vende tilbage til Langerød Vandværk og teste
vores løsning, slutter Peter Borch Nielsen, der forventer stor efterspørgsel på den nye teknologi.

Kontakt
Peter Borch Nielsen, pen@kruger.dk
Erling V. Fischer, evf@kruger.dk

filtreret vand

 

Grundprincippet i Filtraflo™NIT:

Filtret består af to lag Filtralite™ filtermaterialer, et groft (1) og et fint (2), hvor sporstoffer omdannner ammonium i en mikrobiologisk proces. Selve Filtralite™ filtermaterialet er ekspanderet ler, der sikrer bedre betingelser for den mikrobiologiske proces end kvartssand. Recirkuleringen af en delstrøm optimerer den