Autorisation til vandværksfirmaer?

Status på 2009
Året 2009 går snart på hæld og igen har det været et år, hvor medierne har brugt megen spalteplads på artikler om forurening på vandværker, og hvor mere eller mindre selvbestaltede »eksperter« kræver skærpet kontrol, flere analyser m.m.
De vandværker, der bliver ramt af en given forurening, må siges at stå med en meget stor udfordring, for ikke bare skal de have løst forureningsproblemet, de skal også takle medierne og ikke mindst brugernes utilfredshed med, at problemerne ikke bliver løst over natten.

Hvad skal der til?
Men det er ikke altid lige enkelt at finde årsagen til en given forurening og der kan gå adskillige måneder, inden man igen kan levere rent bakteriefrit vand. Der er derfor ingen tvivl om, at et vandværk, der ikke kan overholde vandkvaliteten, omgående bør søge professionel hjælp til at få løst problemet.
Men hvor er det så, man får professionel hjælp? Ja, det er straks et sværere spørgsmål at besvare. Hvis man er et stort vandværk med over 1 million m3/årligt, så har man oftest allerede en professionel rådgiver tilknyttet og ofte har man økonomien til at få iværksat tilstrækkelige tiltag, så problemerne kan løses. Men er der tale om et lille eller mellemstort vandværk, så er sagen straks meget anderledes, for hvem er så rådgiveren?

Kan/bør den lokale smed benyttes?
Ja, i mange tilfælde så kontaktes den lokale smed for at se på sagen.
Det er jo ham, der ordner ledningsnettet, og det er ham, der satte de nye pumper op for nogle år siden. Så ud over vandværks-passeren og bestyrelsen, så er han den sidste, der har skruet på anlægget.
Men er det godt nok? Ja, i mange tilfælde så er den lokale smed professionel nok til at sige nej tak til at påtage sig en opgave, han ikke har kompetence til at løse, så han bakker ud. Men i andre tilfælde kan uvidenhed gøre ondt værre.

Vandkvaliteten starter ved installationen
Hos DVS Vandteknik A/S er vi derfor af den klare holdning, at ganske ligesom vi kræver autorisation til at håndtere strøm og VVS, så burde der være en lovpligtig autorisation for at udføre arbejder på et vandværk.
Her mener vi faktisk alle former for arbejder på vandværket, helt fra boringen og til det forlader vandværket. Man ringer jo heller ikke til et vandværksfirma, når man skal have tjekket oliefyret!

Det første skridt på vejen
For at sikre sig at vi hos DVS Vandteknik A/S lever op til vores bedste, har vi besluttet at lade os ISO certificere. Det er nok den bedste garanti, vandværkerne kan få for nuværende, men fremadrettet kunne en målrettet autorisation være en mindst ligeså god løsning.
For vi er nødt til at forholde os til, at vi arbejder med fødevarer og tilmed en fødevare, som vi forbrugere forventer, er af den højeste kvalitet, når vi åbner for vandhanen. Derfor kan en lovpligtig autorisation være et skridt på vejen til, at vi får åbnet op for et system, der sikrer, at de virksomheder, der håndterer vore fødevarer, reelt er professionelle nok og at vandværket kan stole på, at vi har den fornødne kompetence til at løse opgaven.

Men er det nok?
Man kan så diskutere, om der skal andre tiltag til. Her så vi gerne, at det var lovpligtigt med et serviceeftersyn af et autoriseret firma på samtlige almene vandværker med mere end 9 forbrugere minimum 2 gange årligt. Det ville kunne sikre, at der altid kom professionelle øjne på anlægget og at vandværket til enhver tid har en løbende kontakt med en professionel aktør. Denne kan de så kontakte i tilfælde af en akut forurening eller en analyse, der ikke opfylder kravene. Modsat bør der stilles krav til uddannelse, erfaring samt efteruddannelse af de firmaer, der ønsker at have en sådan autorisation.

Men bliver vandet så ikke dyrere?
Jo. I visse tilfælde vil vandet stige i pris. Men her må vi gøre op med vore egne fordomme. For hvis forbrugerne er villige til at betale 10-15 kr. for ½ liter vand i en kiosk, er de så ikke villige til at betale nogle kroner mere pr. m3, der kommer ud af vandhanen?

Vi har ikke noget valg!
Vi mener faktisk ikke, at der er et alternativ, hvis vi fortsat ønsker at bibeholde et decentralt forsyningsnet, en stabil leverance og ikke mindst et ultrahøjt kvalitetsniveau, hvor vi sikrer os, at vi fremadrettet har professionelle firmaer til at vedligeholde vandværkerne.
Kunne vi så som tilgift få langt færre overskrifter om forurenede vandværker, så vil der ikke gå længe, før forbrugerne igen vil glæde sig over vores gode og friske vandkvalitet direkte fra vandhanen.