Avanceret dataopsamling, overvågning og adganskontrol til vandværker

Figur 1: Dataopsamling og overvågning af vandværk.

LIAB ApS (www.liab.dk) tilbyder sammen med firmaet DVN (www.dvn.dk) et antal pakkeløsninger vedrørende dataopsamling og overvågning af vandværker, boringer m.m. Systemet kan udvides med et adgangskontrolsystem.

 

Dataopsamling og overvågning
På vandværket opsættes en lille industriel computer, som indsamler driftdata og alarmer, se figur 1. Computeren, kaldet LIABDIN, er udviklet af LIAB ApS og specielt beregnet til denne type opgaver:
• Vand- og el-målere aflæses direkte af computeren.
• Andre sensorer, f.eks. indbrudsalarmer, oversvømmelsesalarmer og pressostater til overvågning af styretrykluft tilkobles også computeren.
• Computeren opsamler data og lagrer dem lokalt, f.eks. på en USBnøgle.
• Computeren fremsender data til et datacenter enten ved brug af ADSL Internet, ved brug af et almindeligt telefonmodem eller ved brug af det indbyggede mobiltelefonmodem (GSM/GPRS).
• Måledata fremsendes med regelmæssige mellemrum, f.eks. fire gange dagligt.
• Hændelser og alarmer indrapporteres øjeblikkeligt og noteres i en elektronisk logbog. Bestemte hændelser kan give anledning til udsendelse af SMS’er til et eller flere mobiltelefonnumre.

Datacenter med WEB-adgang
DVN har oprettet et datacenter, hvor de indkomne data lagres, se figur 2. Brugeren tilgår disse data via Internettet ved at benytte en standard WEB-browser:
• Måledata fra vand- og el-målere fremstår som kurver med tiden ud af den vandrette akse. Både akkumuleret forbrug og forbrug per time vises.
• Man kan gennemse de hændelser, der er samlet op i den elektroniske logbog. Til hver hændelse er knyttet en kode (Fejl, Advarsel, Information), der angiver, hvor alvorlig den er.
• Data kan udtrækkes i form af filer, der umiddelbart kan læses ind i almindelige regneark-programmer, f.eks. Microsoft Excel.
• Systemet kan opsættes til at udsende en e-mail med kurver og et relevant udtræk fra den elektroniske logbog.

Det beskrevne system kan tilpasses kundens behov i samarbejde med LIAB ApS og DVN. Ønsker man at benytte et andet datacenter, end det DVN stiller til rådighed, kan data fra vandværket omdirigeres til et andet center. (Se f.eks. løbende data for Øster Svenstrup Vandvæk på www.mitdrikkevand.dk). Se under Jammerbugt Kommune.

Benyt stærkstrømskablet til at overføre alarmer fra boring til vandværk

Problem:
Du ønsker at overvåge boringerne på dit vandværk. Boringerne ligger et stykke fra vandværket og der er kun vandledningen og stærkstrømskablet derud. Hvordan får du nu overvåget boringen og overført alarmerne, uden at der først skal graves nye signalkabler ned?

Figur 3: Data og alarm via stærkstrømskabler.

Løsning:
Benyt stærkstrømskablerne til kommunikationen!

LIAB ApS tilbyder en løsning, hvor alarmer og anden datakommunikation fra boringer kan overføres via de allerede nedgravede stærkstrømskabler. I hver ende monteres en boks på kablet og man kan nu overføre data mellem de to bokse i begge retninger, se figur 3.

Boksen, der placeres i boringen, indeholder et par almindelige 1.5 Volt batterier og vil under normale omstændigheder sove med et minimalt strømforbrug. To forskellige begivenheder kan vække den:
1. Aktivering af en indbrudskontakt. Nu vil den begynde at sende alarmmeddelelser til boksen på vandværket. Her vil alarmen blive overdraget til en alarmcentral eller til en mobiltelefon via SMS.
2. Aktivering via det indbyggede vækkeur: Hver sjette time udsender boringens boks en meddelelse, bl.a. om batteriets tilstand. Boksen på vandværket véd, at der skal komme sådanne meddelelser og vil fejlmelde systemet, hvis de ikke kommer eller hvis batteriet i boringens boks er ved at være udtjent.

Teknologien, der anvendes, kaldes »Power Line Communication« (PLC) og den benytter en bærebølge, omtrent som i en radio. Mediet er dog ikke det fri rum, men kobberet i stærkstrømskablerne. På grund af bærebølgen gør det ingen forskel for boksene, om der er strøm på kablerne eller ej.

LIAB ApS har uden problemer kunnet kommunikere over kabler, der er ca. 750 meter lange, og levetiden for batterierne i boringens boks er ca. tre år. Anden overførsel af data er mulig, f.eks. målinger fra en automatisk pejlingsenhed, nedsænket i boringen. Systemet passer naturligvis sammen med LIAB’s andre systemer til dataopsamling og overvågning af vandværker.