Årets Vandværk 2018 – Balle

Balle Vandværk er helt på forkant med udviklingen
Godt drikkevand og bygninger, boringer og teknik er i perfekt stand

Af Thorkil Christensen

»Årets Vandværk«

Formanden for Balle Vandværks bestyrelse, gårdejer Jørgen Brøgger,ser gerne at der kommer mere fokus på private vandboringer og brønde.
De kan være kilden til forurening og findes i stort antal ved nedlagte landbrug og huse imellem vandværkerne. Der er ikke de samme krav
om tilsyn med disse enkeltmandsforsyninger på samme måde som for de etablerede vandværker med mange forbrugerer.
– Hvis man sløjfer nogle af disse boringer og brønde, og i stedet etablerer en forsyning med vandledninger, så kunne man komme langt.

Jeg ser gerne, at man lægger flere vandledninger ud i stedet for at begrænse sprøjtning. Drikkevandet skal selvfølgelig være rent, men vi skal også
have noget at leve af, og her er afgrøderne på vore landbrug altså vigtige,siger Jørgen Brøgger.
Jørgen Brøgger har i en halv snes år været formand for bestyrelsen for Balle Vandværk i Syddjurs Kommune et halvt hundrede kilometer fra

Balle Vandværk er højt beliggende i et skovområde. Vandværket blev etableret i 1913 siger bestyrelsesformand Jørgen Brøgger.

Randers og Aarhus, Vandværket er udpeget som ”Årets Vandværk 2018” i Vandguiden.

Balle Vandværk har efter overtagelsen af nabovandværket i landsbyen Rosmus fra 1. januar 2017 350 forbrugere. Balle Vandværk drives som et andelsselskab med begrænset ansvar, og blev etableret i 1913 – dengang blev der betalt afgift til vandværket efter hvor mange vandhaner der var i en husstand. Prisen var fem kroner pr. vandhane halvårlig. Sådan er det ikke længere, men vandprisen på kr. 4,75 kr. plus moms pr. kubikmeter er rimelig og vandkvaliteten er god.

.                                                                                                            

I tilfælde af et akut behov for rent vand har Balle Vandværk rentvands-containere klar til afhentning.

Vandværket er højt beliggende på Balle Skovvej i udkanten af byen – i øvrigt på den grund, som det oprindelige vandværk blev etableret på med en vindmøllepumpe i 1913. I årene siden er der sket meget på vandværket, som adskiller sig fra andre ved at være opdelt i tre bygninger.

Der er kontor, mødelokale og toilet i den ene bygning, filteranlæg og generator i en anden, og underjordisk rent vandstank opdelt i to rum og pumpehus i den tredje.

– Vi har et sundt vandværk, som er godt med rent teknisk, konstaterer Jørgen Brøgger.

Ude i skovområdet er der tre næsten nye vandboringer med god kapacitet. Desuden har vi en ældre boring og en pejleboring i det indhegnede område ved vandværket. Skovarealet er et perfekt sted til indvinding, siger formanden.

Det er da også et vandværk som både bestyrelse og forbrugere kan være stolte af. Bygninger og teknik er i perfekt stand, rent og overskueligt. Et ur styrer blandingen af råvand mellem de to rent vandstanke, der er støbt i beton, og placeret under pumpehuset.

I forbindelse med filteranlægget har man installeret en generator,som automatisk træder i funktion ved strømsvigt.                                                      

 

Desuden er der indkøbt flytbare tanke som står klar, hvis ikke-forbrugere eller andre af en eller anden grund skulle få behov for vand.
– Med rentvandsbeholderen i jorden er det blevet en fornøjelse at drive vandværk. Det krævede en investering på 1,2 mio. kr., men vi havde en
fornuftig opsparing som gjorde det lettere at komme i banken for at låne det sidste til investeringen, siger Jørgen Brøgger.

Og med opgraderingen af Balle Vandværk opfylder bestyrelsen selskabets vedtægter som påbyder, at ” forbrugerne skal sikres rigeligt med
rent drikkevand til en fornuftig pris.”På grund af nogle store svinebrug på egnen, udpumper Balle Vandværk omkring 75.000 kubikmeter vand årligt. Sammenlignet med tidligere
har der været et generelt fald i vandforbruget. Det skyldes bl. a., at det danske klima har forandret sig så der ikke i de senere år har været behov for at vande haver. Desuden er vandværkets ledningsnet løbende renoveret så unødigt spild kan undgås. Et godt ledningsnet er også et værn mod forurening. Den del vedligeholdes af lokale håndværkere.

Men Balle Vandværk har sin egen vandværkspasser. Det er tidligere formand Claus Petersen, som ikke længere er med i bestyrelsen, men som passer teknikken på værket til punkt og prikke.

                                                                                 Balle Vandværks formand Jørgen Brøgger ved filteranlægget. 

– Balle Vandværks fremtid ser lys ud, siger Jørgen Brøgger som er fyldt 70 år og kun lod sig vælge til formand fordi man havde en vandværkspasser.
Jørgen Brøgger havde nemlig rigeligt at se til med kvæggård, familie og politik i Syddjurs Kommune. Men han påtog sig alligevel hvervet
som formand for bestyrelsen og er som sine bestyrelseskolleger meget engageret i arbejdet omkring Balle Vandværk.

– Bestyrelsen er måske nok lidt ”voksen” rent aldersmæssigt, men vi har en stigende mængde af ældre som både kan, vil og har tid til arbejdet.
Vandværksdrift er ikke ”raketvidenskab”, men noget som skal styres,overvåges og passes. Derfor er det også godt at vi har en vandværkspasser,
og at der er mulighed for at aflønne ham, siger Jørgen Brøgger.

I Balle Vandværks bestyrelse er der et godt samarbejde – også med kollegerne i Syddjurs Vandråd, der har 55 vandværker ud af omkring 75 i
kommunen som medlemmer. På vandrådets møder hører man om, hvad der rører sig på forsyningsområdet og drøfter hvilke løsninger der kan være på eventuelle udfordringer.

Man får indsigt i nye krav og forordninger der kommer ”ovenfra”, og drøfter tingene i en kvalificeret debat. Desuden får bestyrelsesmedlemmerne tilbud om besøg hos vandværksleverandører
for at se og høre om den nyeste teknik.

På spørgsmålet om Balle Vandværk har udfordringer siger Jørgen Brøgger, at det nok hovedsagelig er nye krav og forordninger som kommer”ovenfra”. Helt jordnært har man en lille udfordring med vandure – selv om de blev installeret hos alle værkets forbrugere for kort tid siden, så har det vist sig nødvendigt at skifte alle ure igen.

I pumpehuset over rent vandstankene er der afmærket med zoner af hensyn til besøgende skolebørn, som lærer om vand.