Bedre egenkontrol og projekt “Det Bakteriefrie Vandværk”

med systematisk egenkontrol og instrukser om hygiejneregler!katrine

Indledning om øgede krav
Vandværkerne stilles over for store krav til vandkvaliteten, og specielt den biologiske kontrol kan volde problemer rundt omkring. Vandværkerne kan være på forkant med udviklingen ved at udføre systematisk egenkontrol, og derved sikre, at vandværket har en stabil og sikker drift. Med andre ord indføres forebyggende vedligeholdelse og faste instrukser om pasningsregler, krav til folk som kommer på vandværket samt instrukser for dokumentation af reparationer af rør, boringer, pumper, tankanlæg m.m..

Det lyder måske svært, men det er faktisk ret enkelt og logisk. Det kræver blot lidt systematik og vilje.

Et vandværk leverer jo det produkt, vi alle skal indtage hver dag og leve af. Derfor er det vel ikke så mærkeligt, at forbrugerne stiller krav om god sikkerhed på vandværket og dokumentation for, at drikkevandet er rent – hele tiden!

Besøg på vandværket og kursus i egenkontrol med forslag til hygiejneforhold på eget vandværk.
Vandværket gennemgås for biologiske risikoområder. I samarbejde med vandværket findes de steder, hvor der kan forekomme en bakteriologisk risiko. Det kan være flere steder og mange årsager. Vandværket zone-inddeles efter ovennævnte, og der udarbejdes handlingsplan for nødvendig renovering samt forslag til program for egenkontroltest med instruktion.

Med denne pakkeløsning tilbyder vi at komme ud til vandværker for at assistere med at opstille kontrolprogram, finde frem til årsagen til fund af bakterier eller forebygge uheld med bakterier.

COLI TEST KIT for påvisning af coliforme og E-coli bakterier:
Vi lærer jer, hvordan I selv udfører test for coliforme bakterier og giver en mundtlig eller skriftlig handlingsplan for egenkontrol for bakterier i drikkevandet. Få udpeget vandværkets risikozoner samt forslag til fornuftige hygiejneregler. Det hele er ret enkelt men kræver at vandværkets bestyrelse er motiveret.coli-test

Startpakke kan designes efter ønske og behov
Vandværket kan f.eks. købe en startpakke, som indeholder 20 stk. test sæt for coliforme og E-coli bakterier samt et varmeskab.

Startpakken kan kombineres med vandværksbesøg med gennemgang af vandværkets risikozoner og instruktion i brug ved aflevering.

Gennemgangen kan udvides til en uvildig tilstandsrapport med handlingsplan, program for vandværkspas-ning og ledelsessystemet KUV – et kursus om og på eget vandværk. Her kan der også sættes fokus på indfø-relse af instrukser i hygiejnekrav.

Skriftlig rapport.
Ønsker vandværket en skriftlig rapport og/eller en uvildig tilstandsrapport med arbejdsbeskrivelse for vand-værkspasning, forslag til hygiejneregler og instrukser samt ledelsessystemet KUV kan der aftales en fast pris herfor under mødet på vandværket.

Gratis teknisk hotline pr. telefon
Gælder alle*) vandværkstekniske spørgsmål hos vore kunder!
Ønskes priser og mere information ring til DVN på 98 66 66 66 eller send en mail til dvn@dvn.dk.
Flere oplysninger om priser og om bestilling kan læses på www.mitvandvaerk.dk

Bedre egenkontrol forudsætter nogle værktøjer
Startpakke for coliforme og E-coli bakterier
1 varmeskab + 20 test sæt for coliforme og E-coli bakterier

Produkter som kan vælges til og/eller genbestilles:
1 varmeskab kr. 1995,-
20 test sæt for coliforme og E-coli bakterier (kr. 33,-/stk.) kr. 660,-
1 UV-lampe – kr. 339,-
40 test sæt for total kim (compact dry AQ) (kr. 13,-/stk.) kr. 520,-
4 test sæt for total kim (compact dry AQ) (kr. 14,-/stk.) kr. 56,-apparat

Et transportabelt, håndholdt apparat til udvalgte kemiske analyser
inkl. 6 typer teststrips til selvvalgte kemiske stoffer (indeholder 25 – 100 tests pr. stof) kr. 3000,-

Konsulentbesøg på vandværket til demo af produkter – fast pris efter aftale og omfang.

Pejleapparat
PLS 30 meter kabel – kr. 2699,-pejler

Ovennævnte priser er excl., forsendelsesomkostninger og moms.

*) DVN driver ”KUV-klubben” og dermed har vi adgang til et stort netværk,
så vi vil normalt altid kunne svare på selv vanskelige spørgsmål
eller have en idé til en løsning f.eks. via henvendelse i vores/evt. jeres
KUV-netværk. Læs mere om KUV m.m. på www.mitvandvaerk.dk