Tema: Beredskabsplan og ledelsessystem

»Beredskabsplan og tilstandsrapport«beredskab
En beredskabsplan er populært sagt en køreplan for, hvordan vandforsyningen skal gribe tingene an, når det ikke er muligt at opretholde den normale forsyningssituation.

Det kan eksempelvis være biologisk forurening, langvarigt strømsvigt, stort ledningsbrud. I en beredskabssituation har forbrugerne således enten intet vand, for lidt vand eller i sjældne tilfælde kemisk forurenet vand, der kan være sundhedsskadeligt.

Beredskabsplanen skal således beskrive, hvor vandværket kan hente hjælp i sådanne situationer, så forsyningsforholdene forringes mindst muligt.

Beredskabsplanlægningen bør foregå som et samarbejde mellem kommunen og alle vandværkerne i kommunen. Det vil derfor være helt naturligt, at arbejdet koordineres af vandrådet.

Begynd i fællesskab i bestyrelsen med at lave telefonlister og alarmeringslister. Brug så disse lister som udgangspunkt til en debat om vandværkets situation i forhold til risiko for uheldssituationer.

Se eksempel på beredskabsplan: www.taarsvand.dk – vælg beredskabsplan. Her findes en oversigt over handlingsplaner for forskellige uheldssituationer, skema til brug for registrering af forløbet samt telefonlister.

Tilstandsrapporter og forslag til handlingsplan samt ledelsessystem.
Tilstandsrapport med handlingsplan og ledelsessystem, er de værktøjer, som skal sikre, at beredskabsplanen helst ikke kommer i anvendelse.

En tilstandsrapport og et ledelsessystem med forslag til handlingsplan bør opdateres årligt. Det bedste er, at bestyrelsen årligt afholder en øvelse i egen beredskabsplan.

En e-beredskabsplan er det mest enkle at holde opdateret, og den er f.eks. altid til rådighed via vandværkets hjemmeside.ª