Decentral vandforsyning

Det er regeringens målsætning, og hermed også alle lavere instanser, der har med vandforsyning at gøre, at den decentrale vandforsyning skal bevares. Som medlem af de private vandværkers (FVD) bestyrelse slutter jeg naturligvis op om denne målsætning.

De tiltag, vi fra FVD’s side har gjort for at hjælpe de private almene vandværker med at opfylde og ikke mindst at opretholde den decentrale vandforsyning, er følgende.

For det første har vi i FVD’s og regionernes bestyrelser arbejdet ihærdigt i de seneste 4-5 år på at få vandværkerne til at samarbejde om fælles opgaver i den enkelte kommune. For at få et sådant samarbejde til at fungere har vi, i langt de fleste kommuner, fået oprettet et vandråd, som har til opgave i fællesskab med den kommunale forvaltning at få de myndigheds- og lovgivningskrav, der nu engang er og de nye, der kommer til, til at fungere i praksis. Dvs. at man i fællesskab formulerer, hvorledes kommunens Regulativer, Vandforsyningsplaner, Beredskabsplaner, Takstblade, Indsatsplaner, der udarbejdedes i koordinationsforum, tilsyn med vandværker, hvor mange vandprøver der skal tages, osv., alt sammen på en måde så lovgivningen på området er opfyldt.

For det andet har vi i FVD ansat personale til at rådgive vandværkerne om praktiske og tekniske ting, og naturligvis også om såvel den bestående som den nye lovgivning.

Desuden kan vandværkerne gennem FVD få tegnet en forsikring, der er fuldt dækkende og tilpasset vandværkernes behov, samt forsikring for bestyrelsen, hvor der indgår bl.a. bestyrelsesansvar m.v. Forsikringen er tillige billig.

I Regionerne afholdes også kurser om bestyrelsesansvar, om regnskab og takstblad, om vandanalyser samt virksomhedsbesøg m.v.

Som det ses af ovenstående er rammerne og hjælpemidlerne på plads, for at den decentrale vandforsyning kan opretholdes.

Grundene til, at der så alligevel er vandværker, der giver op hvert år, kan være mange.

Det sker, at vandværkets kildeplads bliver forurenet, og bestyrelsen af den grund opgiver at drive vandværket videre.Det, der oftest er skyld i, at et vandværk må lukkes, er, at den lokale
opbakning til vandværket svigter – man kan ikke få nogen til at påtage sig et bestyrelsesarbejde.

Det sker også, at en vandværksbestyrelse bliver for gråhåret, så det kniber med at følge med, men det har igen sin rod i, at de lokale forbrugere ikke møder op på generalforsamlingen for at tilbyde deres hjælp til at drive værket videre.

Det er min opfattelse, at det ikke er myndighedskrav, men svigtende lokal opbakning der er den største fare for, at den decentrale vandforsyning i nogle egne måske ikke kan opretholdes.

Vi har i FVD talt om, hvorledes der kunne skabes større interesse og opbakning om det lokale vandværk; men vi har på det område ikke fundet de vises sten.