Den decentrale vandforsyning længe leve

Det er et erklæret mål for FVD, at den decentrale vandforsyning skal bevares med alle midler. Derfor ønsker vi heller ikke store vandforsyningsfabrikker, men små lokale vandforsyninger, som jo giver den største forsyningssikkerhed, hvis forureningen rammer.ole-wiil

Der er i Danmark ca. 2500 almene vandforsyninger. Heraf er de 1700 (ca. 70%) på under 35.000 m3 og de 120 (ca. 5%) på mere end 350.000 m3.

Vi har noget nær den europæiske rekord i at levere godt og rent drikkevand. I 2010 leverede 97 procent af de danske vandværker rent drikkevand til danskerne uden nogen form for problemer.

Men blandt de sidste 3% af vandværkerne har Sundhedsstyrelsen og Naturstyrelsen opgjort 69 mikrobiologiske drikkevandsforureninger af en sådan størrelse, at de ville udløse kogeanbefaling.

41 forureninger på vandværker under 35.000 m3 berørte 8.000 familier, hvorimod 11 forureninger på de største vandværker over 350.000 m3 berørte mere end 100.000 familier.

Det udtrykker jo med al tydelighed, at den decentrale vandforsyning er en styrke for danske drikkevand.

Der, hvor vi oftest konstaterer forurening, er i vores rentvandstanke. Der er noget, der tyder på, at den megen nedbør kombineret med en streng vinter har været hård ved fl ere tanke; der skal jo ikke meget til. Når overfl adevand står udenfor tanken og presser på, og der måske er en lille frostrevne et sted, ja så vil de meget fi ntfølende analysemetoder, der anvendes, give udslag.

Det kan derfor anbefales at få foretaget et gennemgribende eftersyn af installationerne, så vi kan få nedbragt de sidste 3%.