Den decentrale vandforsynings fremtid

Kan vandværkerne overleve den byge af lovgivning, vi bestandigt udsættes for? Ja, ja og atter ja – men kun hvis vi selv vil.

Men det kræver nytænkning. Den tid er altså forbi, hvor en ulønnet bestyrelse drev værket som en kærkommen fritidsbeskæftigelse og selv påtog sig konkrete driftsopgaver.
Og det må være slut med, at vandværksformanden driver vandværk hjemme fra stuebordet, tager sin blå kittel og gummistøvler på og går ned og skruer på værket.

Vi har en forpligtelse til at afl evere en veldrevet vandforsyning til kommende generationer, men det kræver, at det skal være attraktivt at sidde i bestyrelsen. Det må derfor være sådan, at bestyrelsesarbejdet indskrænkes til udelukkende at træffe de overordnede beslutninger.

Det må også være sådan, at vi er indstillet på, at bestyrelsesarbejde honoreres på passende vis for den indsats og ikke mindst kompetence, der kan tilvejebringes og ikke blot små ubetydelige erkendtligheder. Måske er det tilstrækkeligt med 4 årlige møder og en generalforsamling, hvor de store linjer for værket bliver lagt, såfremt vi indstiller os på, at der skal professionel bistand til for at drive en effektiv vandforsyning.

Det betyder jo, at vi skal ansætte og lønne professionelle driftsledere og driftspersonale samt administrative medarbejdere til at drive virksomhedens
daglige drift, og at vi udelukkende skal beskæftige os med bestyrelsesarbejdet. Bestyrelsen skal stikke beslutninger og direktiver ud og det professionelle personale skal føre disse ud i livet med ansvar overfor bestyrelsen.

Et godt udgangspunkt for at danne sig et overblik over værkets helbredstilstand er i øvrigt at få foretaget et eftersyn af fremmede øjne i form af én tilstandsrapport med tilhørende handleplan. Herved får værket et godt værktøj for bestyrelsens beslutninger vedrørende investeringer til sikring af drikkevandskvaliteten.

For de mindre værker kunne vejen frem jo være, at man sammen med nabovandværkerne indgår i et samarbejde om driften, men stadig fastholder den decentrale ledelse i bestyrelsen ude i lokalområdet. Derved kan der blive råd til at ansætte lønnet personale.

Og derved kan vi afl evere et værk til næste generation, som leverer rent og godt drikkevand til en fornuftig pris, ledet og drevet af kompetente og engagerede mennesker.