Den mest “skånsomme” og grundige metode, til rensning og inspektion af rentvandstanke

En kort beskrivelse, efterfulgt af vores anbefalinger og vores muligheder til kontrol af rentvandstanke.

Dykker metoden:
Er helt klart den bedste, og ikke mindst den mest skånsomme og effektive måde, at få renset og inspiceret en rentvandsbeholder. Med denne metode skal tanken ikke desinficeres, og dermed bliver der ikke ubalance i det følsomme Micro liv, der er nødvendigt for den gode vandkvalitet.

Vandværket kører i sædvanlig daglig drift mens opgaven udføres, så tanken ses i drift.

Tidsforbruget for arbejdet er typisk meget mindre end når der tømmes. Når opgaven er slut, og dykkeren forlader tanken, skal der ikke gøres mere.
Der vil i forbindelse med udførsel af opgaven, ikke blive tilført nogen form for kemikalier, hvorfor I ikke vil opleve et forhøjet kim tal, som ved tømning og desinficering.

Tømme metoden:
Er en udmærket metode, men den kræver som regel lidt af et omkostnings fyldt set-up, hvor det nogle gange er nødvendigt for værket, at leje et midlertidigt vand reservoir, medens rensningen står på.

Det er efter rengøringen og inspektionen nødvendigt med en afsluttende desinfektion af tanken.

Og med de meget effektive desinfektions midler der bruges i dag, dræbes alt Micro liv, (tanken får en kemo kur) og derfor sker det, at det er svært at få tankens Micro liv i balance ingen (det kan tage uger, sommetider måneder).

R.O.V. (undervandsrobot)
JH DYK, anbefaler kun sjældent R.O.V. til inspektion i rentvandstanke. En R.O.V. kan kun kigge på enkelte elementer, den kan ikke komme omkring installationer, rør og søjler, og den kan ikke gøre rent, men kun observere.

Den kan ikke ”pille”/røre ved mistænksomme sprækker, eller fjerne fremmede elementer i tanken, hvorfor det oftest vil være nødvendigt, alligevel at tømme tanken, eller sende dykkere i den og foretage yderlig inspektion og / eller rensning af bunden i forlængelse af R.O.V. inspektionen.
Dermed vil dette som oftest blot være et fordyrende mellemled for kunden.

Rapport på din tank
Uanset hvilken metode I vælger, så udfører vi, når tanken er renset og inspiceret, en rapport med billeder og video til dokumentation af tanken, og det udførte arbejde.

Tilstandskontrollen omfatter dels kontrol af rør, pumpespidser, udluftninger, mandeluger.

Bjælker og evt. søjler bliver grundigt visuelt undersøgt for revner. Lofter, vægge, gulve og samlinger bliver efterset for revner og evt. vand- eller rod indtrængen. Viser det sig at der er fejl i tanken, revner i beton der skal repareres, rør der skal flyttes, eller helt fjernes kan vi også det.

Om JH DYK´s kompetencer for udførsel af arbejdet, kan vi oplyse følgende:
• Arbejdet vil blive udført, i henhold til dykkerbekendtgørelsen, af 3 dertil uddannede medarbejdere.
• Samtlige medarbejdere har deltaget i hygiejne kursus hos henholdsvis FVD og DANVA, (hvor firmaet ligeledes er medlem) ud fra samme sikkerhed og hygiejne, som ved arbejde med fødevarer.
• Alt udstyr inkl. vogn, dragter m.m. bruges udelukkende til opgaver i drikkevand.
• Der anvendes ene og alene desinfektionsmidler godkendt til brug i drikkevand / levnedsmidler.
• Firmaet har arbejdet med dette koncept siden 2001 i over 900 tanke, uden problemer for hverken forbrugere eller vandværker, dette i såvel meget store som små forsyninger.
• Hele arbejds processen kan følges på monitor i dykkervognen.
• Efterfølgende udarbejdes og tilsendes rapport, såvel elektronisk som i papir udgave.
• Erhvervsansvar og produkt ansvarsforsikring haves.( se nærmere på www.jh-dyk.dk)
• Firmaet er godkendt og underkastet tilsyn af, henholdsvis Det Norske Veritas, Bureau Veritas, Sellihca og søfartsstyrelsen. (se nærmere på www.jh-dyk.dk)sugning rent

Ligegyldigt hvilket tilbud I vælger, går vi ikke på kompromis på følgende områder:
• Hygiejnen.
• Sikkerhed for arbejdets udførsel.
• Tilstandskontrollen / inspektionen.
• At drikkevand skal behandles, som et fødevare produkt.
• Rapport mappe, med tilstandsrapport og billede dokumentation.

Se evt. mere fx video fra rengøring og inspektion af en rentvandstank på vores hjemmeside www.jh-dyk.dk under vandværker og herefter rentvandstanke, her findes både en længere optagelse og en mindre sekvens.