Digital web-baseret daglig drift = tilgængelighed her og nu

Det er med rimelig stor sikkerhed, at det digitale medie til ledningsregistrering er et uovertruffent arbejdsredskab for alle os, der skal levere oplysninger om nedgravede ledninger. Det gør hverdagen nemmere og effektiviteten meget højere – både for os selv og for de forespørgsler eller samarbejdspartnere, vi udveksler ledningsinformationer med.

Men der er heller ingen tvivl om, at det digitale medie netop kan så meget, at det er vigtigt at »mane til besindelse«. Ikke for at være lyseslukker. Men for at undgå, at man i begejstringen over de nye muligheder kommer til at glemme, at nogle af de ledningsinformationer, vi har liggende på det digitale medie, er fra en tid, der gik forud. Vi skal passe på ikke at misbruge den nøjagtighed, som mediet giver mulighed for.

Et markant kulturskift på ledningsforespørgsler
Indførelsen af det lovpligtige LER register har bevirket, at der er kommet en markant større mængde forespørgsler på ledningsoplysning hos den enkelte ledningsejer. Disse forespørgsler, som jo er en del af den daglige drift, skal være med til at forebygge graveskader og deraf få en bedre og mere sikker daglig drift. Det er vigtigt at få beskrevet de nøjagtighedskriterier, der ligger til grund for informationerne. Analoge data baserer sig f.eks. typisk på skønnede – informationer, der ikke placerer traceen særlig præcis. Der findes heller ingen standard for analoge ledningsinformationer. De ligger i et hav af forskellige målestoksforhold fra 1:200 helt op til 1:4000, og placerer derfor ikke altid ledningerne ret præcist.

Digital præcision
Digitale informationer er derimod præcise. Hvis ledningstraceernes placering foregår med GPS, vil alle ledningsinformationer ligge med centimeters nøjagtighed. Foregår det efter digitalisering fra gamle tegninger i 1:4000, vil placeringen ofte ikke kunne holde den nøjagtighed, man forventer. Når ledningsoplysningerne skal bruges, kan man selv bestemme målestoksforholdet, idet den digitale teknik gør det muligt at skalere dataene op og ned efter behov.

Internet = tilgængelighed hvor som helst når som helst
Der findes flere programmer, der kan køre digital ledningsregistrering. Men grafikprogrammer koster pr. bruger, skal løbende opdateres og begrænser endda ledningsinformationernes tilgængelighed. Internettet er derimod en både praktisk og billig løsning, der giver adgang til informationerne fra en hvilken som helst computer i døgnets 24 timer. Deter en stor fordel, at der ved forespørgsler fra LER kan trækkes ledningsinformationer med det samme. Værktøjer, der ved en forespørgsel automatisk genererer pdf filer af ledningsejerens anlæg på det spurgte område og placerer dem i forespørgerens e-mail et minut senere, er lige om hjørnet.

Skal – skal ikke?
Hvis nogen mener, at det er for dyrt at digitalisere, er det faktisk ikke rigtigt. Opstarten koster selvfølgelig noget i konsulenttimer. Men det er en éngangsudgift. Når grundmaterialet er lagt ind, koster drift og vedligeholdelse på internettet faktisk meget lidt.
Den store beslutning, der skal tages, er derfor ikke så meget af økonomisk art. Det er snarere en selvgranskning, der skal til – om man er klar til kulturskiftet. Hvis man vil forberede/optimere et generationsskifte, er det uden tvivl en stor fordel, at mediet til den daglige drift er let tilgængelig.

Alle er velkomne til at kontakte Galten Elværk Erhverv – vi kan hjælpe både med rådgivning og praktisk GPS!