Er din boring klar til pesticidanalyse?

Kan vi stole på pesticidanalyserne udtaget fra boringerne? Viser analyseresultatet det faktiske indhold i grundvandet? Hvornår er analyseresultaterne påvirket af selve boringens tilstand og selve pumpningen? Hvad kan og bør vandværksfolk selv gøre for at tjekke egnetheden af sine boringer til pesticidanalyse? 

Baseret på en række praktiske eksempler og mine mange års erfaringer med arbejder på grundvands– og drikkevandprojekter forskellige steder i Danmark.  

Problemstilling og resúme.

I artiklen beskriver jeg flere eksempler fra vandværker, hvor pesticidanalyser har ført til undersøgelser. Følgelig har nærmere dokumentation vist, at der var fejl ved boringernes konstruktioner eller andre fejl.

I et enkelt eksempel på en glyphosat måling, er jeg overbevist om, at der er tale om en analysefejl. Der kan være mange andre fejl, men hvor mange er uvist.

Læs Tema om pesticidanalyser