Drift og vedligeholdelse af vandværket

Samfundets, myndighedernes og forbrugernes krav til en sikker drikkevandsforsyning er stigende – det skyldes i høj grad de tilfælde, hvor drikkevandskvaliteten ikke har været i orden. Ifølge den bjarne søesnye drikkevandsbekendtgørelse om kvalitetssikring på almene vandforsyningsanlæg (BEK nr. 132 af 08/02/2013) skal der nu aktivt tages stilling til drift og vedligeholdelse af vandbehandlingsanlægget. Bekendtgørelsen betyder blandt andet, at alle vandværker med en årlig udpumpningsmængde på mere end 17.000 m3 skal indføre et kvalitetssikringssystem, der sikrer systematiske arbejdsrutiner med henblik på at forebygge forurening af drikkevandet. Denne artikel vil fokusere på, hvordan regelmæssig service og forebyggende vedligeholdelse kan sikre en problemfri drift af vandbehandlingsanlægget samt hjælpe med til, at overholde den nye bekendtgørelse.

Service på vandværket
Regelmæssige serviceeftersyn, forebyggende vedligeholdelse og vedligeholdelsesplaner er alle vigtige parametre i forbindelse med vandværksdrift. En serviceaftale er et godt supplement til den daglige driftsmand og kan sikre den regelmæssige vedligeholdelse af vandværket. Hos Kibæk Vandværk i Midtjylland er det den lokale smed, som står for den daglige drift. Herudover udfører SILHORKO service på vandværket to gange årligt. Ifølge formand Torben Jensen valgte Kibæk Vandværk at få en serviceaftale med SILHORKO, for at opnå den sikkerhed det giver, at fagfolk regelmæssigt kvalitetssikrer vandbehandlingsanlægget.

Silhorko's service er 100 % fokuseret omkring filteranlæg og tilhørende teknisk udstyr, som er altafgørende for en optimal vandbehandlingsproces

Silhorko’s service er 100 % fokuseret omkring filteranlæg og tilhørende teknisk udstyr, som er altafgørende for en optimal vandbehandlingsproces

”Da vi underskrev en serviceaftale med SILHORKO, var det med et ønske om at forebygge fremfor at lappe huller og dermed hele tiden være på forkant med kvaliteten”, Torben Jensen

En serviceaftale med SILHORKO sammensættes, så den passer til vandværket. Indholdet i aftalen og hyppigheden af servicebesøg planlægges individuelt og tager udgangspunkt i driftsforholdene og vandværkets generelle tilstand. Serviceaftalen med SILHORKO har hos Kibæk vandværk også betydet, at der ikke kommer nogen uventede økonomiske overraskelser.

”Når vi får besøg af serviceteknikeren, får vi altid en god dialog om vandværkets tilstand. Den tætte kontakt giver et godt fundament for en fremadrettet handlingsplan og på den måde kan vi undgå de store økonomiske overraskelser.”, Torben Jensen.

En serviceaftale med SILHORKO giver sikkerhed for, at vandbehandlingsprocessen fungerer optimalt og leverer rent drikkevand – hele tiden!

Dokumenteret service
I henhold til den nye bekendtgørelse skal vandværkerne kunne fremvise dokumentation i forbindelse med kvalitetssikringen af vandbehandlingsanlægget. Det er ikke mere nok med service – det skal være dokumenteret service. Et dokumenteret serviceeftersyn skal synliggøre, hvad der er lavet i forbindelse med eftersynet. Servicerapporten bør indeholde information om vandbehandlingsanlæggets driftsparametre og en detaljeret oversigt over alle komponenterne, som er blevet kontrolleret og serviceret. Det er vigtigt, at serviceeftersynet er et totaleftersyn, som
gennemgår de mekaniske og tekniske dele samt en gennemgang af vandbehandlingsprocessen. Vandbehandlingsprocessen er den proces, som sker inde i filtrene, hvor for eksempel vandets indhold af jern og mangan reduceres. Vandbehandlingsprocessen bør være en fast del af serviceeftersynet og skal selvfølgelig også dokumenteres.

Forebyggende vedligehold er et godt supplement til serviceeftersynet og kan forbygge nedbrud i drikkevandsproduktionen. Et forebyggende vedligeholdsbesøg er en præventiv udskiftning af sliddele, bevægelige dele og andre strategiske dele. Med forebyggende vedligeholdelse kan produktionsnedbrud og de medfølgende konsekvenser undgås. Kibæk Vandværks serviceaftale indeholder et årligt serviceeftersyn og et årligt forbyggende vedligeholdelsesbesøg. Både serviceeftersyn og det forebyggende vedligeholdelsesbesøg dokumenteres i en servicerapport. Hos Kibæk Vandværk bruges servicerapporten som en logbog over, hvad der er sket med vandbehandlingsanlægget igennem årene.

Alle Silhorko's teknikere er specialuddannede og hygiejnecertificerede

Alle Silhorko’s teknikere er specialuddannede og hygiejnecertificerede

”Vi går ikke rundt og husker på alle de ting, der er sket med vandbehandlingsanlægget, derfor er det rart, at man altid kan finde servicerapporten frem og se hvad der er sket”, Torben Jensen.

SILHORKO anvender en omfattende servicerapport til vandværker. Servicerapporten indeholder først og fremmest en komplet tjekliste. Tjeklisten er en gennemgang af alle komponenter, der kontrolleres og serviceres i forbindelse med eftersynet. Derudover giver servicerapporten oplysninger om driftsforhold, anlægsindstillinger og en analyse af vandbehandlingsprocessen. Serviceeftersynet udføres med baggrund i et kvalitetssystem, som beskriver alle procedurer før, under og efter servicebesøget. Servicerapporten kan således anvendes direkte i forbindelse
med kvalitetssikringen på vandværket. For at gøre håndteringen af servicerapporten så enkelt som muligt får alle SILHORKO servicekunder adgang til en personlig kundeportal på SILHORKOs hjemmeside. Her er alle servicerapporter fra det seneste og tidligere servicebesøg tilgængelige. På den måde er det let for vandværket at have overblik over alle rapporterne.

Hygiejne på vandværket
Igennem de seneste år har der været flere tilfælde, hvor forbrugere har været tvunget til at koge drikkevandet på grund af forurening. Den nye bekendtgørelse sætter fokus på hygiejne ved blandt andet, at stille krav om, at den driftsansvarlige på vandværkerne skal på hygiejnekursus. Det er dog ikke kun den driftsansvarlige, som kan bringe forureningen ind på værket – det kan serviceteknikeren eller den lokale smed også. Der findes ingen krav om hvor vidt de eksterne virksomheder, som servicerer og vedligeholder vandværker, skal have gennemført et hygiejnekursus.
Vandværket skal derfor selv sikre, at de eksterne samarbejdspartnere har styr på hygiejnen. Hos SILHORKO har vi stort fokus på hygiejnesikkerhed. Derfor har alle vores serviceteknikere været på hygiejnekursus og er opdateret med den seneste viden omkring hygiejne.

SILHORKO serviceafdeling
SILHORKO har mere end 75 års erfaring med behandling af grundvand i Danmark – og har derfor indgående kendskab til såvel vandbehandlingsanlæg som proces. Vi ønsker ikke at overtage opgaverne fra den lokale smed eller andre samarbejdspartnere. Vi ønsker at give vandværket optimale betingelser for at levere rent drikkevand. Hvis du vil vide mere om serviceaftaler, serviceeftersyn og forbyggende vedligeholdelse på vandværker kan Bjarne Søes, serviceleder hos SILHORKO, kontaktes på telefon 87 93 83 00