Drikkevandssikkerhed og samarbejde i højsædet

Vandværk Nord i Viborg er et ældre vandværk fra 1970. Men det er også det største vandværk i Viborg, hvor det leverer omkring 65 % af drikkevandet til Viborg by. I 2014 gik man i gang med et større renoveringsprojekt, som bl.a. indeholdt en udskiftning af pumperne. Og da Energi Viborg Vand og Grundfos har arbejdet sammen i mange år, lå det lige for at vælge pumper fra Grundfos.


”Vandværket blev bygget for 46 år siden, og de gamle pumper, som var dykpumper fra Grundfos, blev installeret, for mange år tilbage,” beretter Ivan Drejer, som er driftsleder hos Energi Viborg Vand, og som har været ansvarlig for gennemførelsen af renoveringsprojektet.

Større drikkevandssikkerhed
Dykpumperne var placeret i selve rentvandstanken og var derfor svære at komme til. ”Rent servicemæssigt var det ikke en smart installation, og derfor var der ikke tale om en egentlig, løbende vedligeholdelse af de gamle pumper. Det var simpelthen for risikabelt at tilgå dem og for store omkostninger forbundet med det,” lyder det fra driftslederen, som forklarer yderligere: ”For at kunne blive serviceret skulle pumperne nemlig trækkes op med en kran uden for vandværket, og det ville betyde, at der så var åbent direkte ned til drikkevandet. Dermed var der en potentiel risiko for forurening af vandet, hvis der faldt noget ned i tanken.”

Med renoveringen af vandværket og udskiftningen af pumperne er det
blevet lettere at servicere pumperne. Ivan Drejer uddyber: ”Vi har nu
fået pumperne tørtopstillet inde på selve vandværket, og det har helt
sikkert højnet drikkevandssikkerheden. Samtidig har vi også fået lavet
en tilbygning til vandværket, så vi fra en ren zone kan gå direkte ned i
rentvandstanken. Og som et led i renoveringen er vi også ved at bygge
vandværket om rent filterteknisk.”

Optimering og besparelser
Tidligere var der installeret syv pumper i drikkevandstanken. Nu består installationen af fem CRE90 pumper med integreret frekvensomformere samt en Grundfos MPC pumpestyring. Selve installationen er lidt speciel, forklarer Ivan Drejer: ”Installationen kører flowstyret og ikke trykstyret, som det ellers er normalt at gøre. For vores løsning betyder det, at vi styrer efter et niveau i vandtårnet. Jo lavere niveau, jo mere skal anlægget pumpe ud. Men der er også mulighed for at køre med trykstyring. Det kan blive aktuelt, hvis vi fx er nødt til at lukke vandtårnene fra af en eller anden årsag og køre med nøddrift.”
Udskiftningen af pumpeparken har også medført en mærkbar energibesparelse, fordi strømforbruget ganske enkelt er blevet mindre. Pumperne har på nuværende tidspunkt været i drift i ¾ år, og den formodede energibesparelse for udpumpningen set over et helt år ligger på 18-20 %.

Samarbejde som omdrejningspunkt
Løsningen har vist sig også at være til glæde for Grundfos. Pumpe- og styringsinstallationen på vandværket er nemlig interessant for Grundfos’ udenlandske besøgende. ”Selvom der er tale om et lille vandværk set med vores udenlandske kunders øjne, kan de nemt genkende de
udfordringer, som vandværket stod med. Derfor bringer Grundfos’ besøgsafdeling af og til gæster til vandværket for at vise pumpeinstallationen
frem,” fortæller Poul Bøgelund, senior salgsingeniør hos Grundfos.
Hos Energi Viborg Vand er man også fuldt tilfredse med både produkter
og samarbejde.
”Energi Viborg Vand har altid brugt Grundfos-pumper, og vi har haft et godt samarbejde med Grundfos i mange år, og vi glæder os til at fortsætte det tætte samarbejde,” slutter Ivan Drejer.

• Hydro MPC-E pumpestyring
• 5 stk. CRE90-2-1-pumper
• CIM 150 kommunikationskort til Profibus DP
• Ydelse op til 550 m3/h ved 5 bars tryk

Yderligere oplysninger
Poul Bøgelund Johansen
Senior salgsingeniør Vandforsyning
40 10 80 22 – pboegelundj@grundfos.com