Dvn.dk – Hjemmesider om vand

Lavet med svift.net
Vand på nettet: I DVN’s arbejde for rent drikkevand er hjemmesider til vandværker og skoleprojekter blevet et vigtigt redskab til at engagere borgerne.
Til den ene side spejler Halkær Bredning en blå himmel, og til den anden side har vi en blank sø mellem grønne bakker. Vi er på Dansk Vand- og Naturcenters kontor i Himmerland, og udsigten ligner en kommentar til opgaverne på skrivebordene: Her handler det om vand, og det har det gjort i de mere end 20 år, hvor DVN har rådgivet i beskyttelse og indvinding af drikkevand i Danmark.


DVN laver, blandt mangeartede konsulentopgaver, hjemmesider til vandværker og er i den forbindelse blevet en god samarbejdspartner for svift.net, som har æren af at levere den tekniske platform.
Ideen om at lave hjemmesider opstod i DVN som en naturlig forlængelse af de opgaver, man i forvejen var i gang med at løse for vandværkerne.
Særligt små og mellemstore vandforsyninger har gavn af at engagere og involvere den nære lokalbefolkningen i det fælles anliggende, som beskyttelsen af drikkevandsressourcerne er. Det handler i bund og grund om oplysning, og til det er hjemmesiden et effektivt medie.
Og da drikkevandsbekendtgørelsen blev vedtaget i juli 2018 med krav til vandværkerne om at informere forbrugerne om driften og vandkvaliteten, var hjemmesider til vandværker ikke længere til at komme udenom.

Online formidling og læring
For svift.net er hver ny hjemmeside en spændende mulighed for at få indblik i, hvordan vores system bliver anvendt af brugerne. Så vi må selvfølgelig også have svar på, hvordan noget så jordnært som grundvand kan formidles via vores cloud service?
Kontorets tekniske assistent, Dorthe Michelsen, forklarer: “Det handler selvfølgelig om at informere forbrugerne om det lokale vand, de drikker og tager bad i. Men hjemmesiden er faktisk mindst lige så vigtig for personalet, der driver vandværket – fordi den er et redskab til at få overblik over produktionen.”
DVN har succes med at knytte vandværkernes hjemmesider til det netbaserede overvågningssystem, mitdrikkevand.dk, som er udviklet til at administrere vandanalyser og vise udviklinger i driften på alle tænkelige parametre, lige fra kemiske sporstoffer og mikrobiologi til drikkevandets hårdhed, pumpernes strømforbrug og boringernes tilstand.
I det hele taget er det et alsidigt foretagende, vi er kommet på besøg hos. DVN tilbyder kurser i teknik og hygiejne, udarbejder indsatsplaner og tilstandsrapporter med handlingsplaner og yder IT-service med rådgivning i overvågning og datasikkerhed.
“Vandværkernes hjemmesider er forbrugernes indgang til en verden af viden om vand. Det er her, de kan finde informationer om vores måske mest basale levnedsmiddel,” siger Dorthe Michelsen. “Det er derfor vigtigt at hjemmesiden er velstruktureret og giver det overblik, som sikrer vandværkets troværdighed.”

Vand i skolen
Samarbejderne med vandråd, kommuner, landbrug, dambrug og brøndejere rækker vidt. Ingen kan undvære rent vand, det er en forudsætning for samfundenes opretholdelse, og alligevel har man på DVN’s kontor af og til følelsen af, at den brede befolkning ikke yder emnet tilstrækkelig opmærksomhed.
Det har DVN sat sig for at lave om på med et skoleprojekt, der hedder vandiskole.dk. Ideen er at skabe forbindelse mellem skoler og lokale vandværker, sådan at et undervisningsforløb i grundvandsbeskyttelse bliver en del af danske børns skolegang – fx som et obligatorisk emne i faget Natur & Teknik.
Når vandværket og skolen udveksler viden, skabes grobund for en nødvendig øget interesse i lokalbefolkningerne for grundvandets tilstand.

Som der står skrevet på vandiskole.dk: “Det, som vi tager for givet, er ofte også værd at dvæle lidt ved. I vandets tilfælde har vi, lige for næsen af os, en sprudlende kilde til viden om os selv og vores samfund.”
Det kan vi tilslutte os – det er et oplysningsprojekt, som vi i svift.net er stolte af at levere platformen til.