En kuffert fuld af penge

Et besøg af »manden med kufferten« har dokumenteret energibesparelser på 17 til 45% på mere end 50 vandværker, varmeværker og industrier i det seneste år. Tallene stammer fra en præcis registrering af pumpedriften i dag sammenholdt med den optimale løsning i fremtiden.
Med Grundfos Pump Audit får man sikker grund under fødderne, før beslutningerne træffes.

Siden Grundfos Pump Audit blev introduceret i sommeren 2008, har mere end 50 danske vandværker, fjernvarmeværker og større industrier bedt om besøg af »manden med kufferten«.

»Manden« er én af de specialuddannede Grundfos-montører, der betjener det avancerede udstyr, som befinder sig i kufferten. Ved hjælp af kuffertens effekt-, flow- og trykmåler opsamles og bearbejdes over en periode data fra den daglige drift. Disse data omsættes i et specialudviklet program til en overskuelig dokumentation for, hvor store effektivitetsforbedringer, der kan opnås, ved at udskifte de eksisterende pumper med nye, energioptimerede Grundfos-pumper. Det er en dokumentation, der har givet mange beslutningstagere ro i sjælen, når spørgsmålet om udskiftning eller ej har været på dagsordenen.

Vandværk sparer 45%
»Som nu for eksempel hos Viborg Vand«, fortæller salgsingeniør Poul Bøgelund, der har vandværker som sin hjemmebane. »Her registrerede vi driften på 3 pumper, der pumper ind i byens vandtårn. Resultatet viste, at man ville kunne opnå betydelige energibesparelser ved at investere i nye Grundfos NB-pumper«.
Der blev også udført Pump Audit på et af forsyningens andre vandværker. Her blev der målt på 7 udpumpningspumper, hvor besparelsen viser sig at kunne blive på ca. 30%, så Viborg Vand forventer en snarlig udskiftning af disse pumper«.

I Horsens er man også klar til at følge auditørens anvisninger og dermed opnå en energibesparelse på 35%. Men den største besparelse, der er målt i »kuffertens« første år, er på 45%, og den stammer ikke overraskende fra en middelstor vandforsyning.

»Mange vandværker er udstyret med gamle, store, men velfungerende blokpumper, der er dimensioneret efter et forbrug, som hører fortiden til. Derfor er det især hos vandværker, vi ser de helt store besparelser«, konstaterer Poul Bøgelund.

Også store besparelser i fjernvarmen og industrien
Også hos kollegaen, salgsingeniør Johnny Schou, er besparelserne til atfå øje på. Han har fjernvarme og større industrier som sit speciale, og ligeledes her er der store besparelser at hente. Typisk med tilbagebetalingstider på 1,5-4 år.

Det er nemlig ofte overdimensionerede pumper, der er de store energislugere, fortæller Johnny Schou, der kan konstatere, at resultaterne fra Pump Audit ofte overrasker selv garvede driftsfolk.

Et supplement til WinCAPS og erfaring
Med Pump Audit-udstyret har Grundfos-ingeniørerne fået et effektivt værktøj som supplement til årelang erfaring kombineret med mulighederne i WinCAPS.

»I første omgang koncentrerer vi Pump Audit til komplekse og gamle installationer og til store pumper på mindst 15 kW. Vi bliver tit bedt om at vurdere pumper, der har både 30 og 50 år på bagen, og her kan det være svært at beregne strømforbruget, fordi de gamle kurver, som vi måske kan finde frem til, baserer sig på driften, da pumpen var ny. Her måler Pump Audit helt præcist«, siger Poul Bøgelund, der vurderer, at man med WinCAPS og erfaring nok er i stand til at udarbejde temmelig præcise resultater i op mod 70% af de tilfælde, man møder. I de sidste 30% træder Pump Audit til.

Et besøg af »manden med kufferten« tager typisk et par timer i alt, hvor måleudstyret henholdsvis monteres og afmonteres. Målingerne kræver ikke en indsats fra andre medarbejdere på stedet.

Renovering eller udskiftning?
»Kan det virkelig betale sig at skifte gamle, velfungerende pumper ud med nye?Det handler jo ikke kun om indkøb af en ny pumpe. Måske passer flangerne ikke. Måske skal rørsystemet ændres. Det bliver dyrt!«

Situationen er velkendt for salgsingeniørerne fra Grundfos. Poul Bøgelund fortæller, at han lige har lavet en Pump Audit på pumper fra 1937 i en større sjællandsk by, hvor man selvfølgelig kvier sig ved at skrotte store anlæg, der ellers kører uden problemer.

Men tallene taler deres tydelige sprog, for der er sket meget med virkningsgraderne på de sidste 70 år. Det er blandt andet pumpernes indvendige overflader, der har udviklet sig fra 30’ernes og 40’ernes grove støbeteknik til nutidens helt glatte overflader uden vandmodstand.

Gamle pumper kan ganske vist forsynes med en indvendig coatning, der bringer virkningsgraden næsten på niveau med nye pumper, men erfaringerne viser, at renoveringen koster mindst lige så meget som en ny pumpe – ofte mere.

»Og så er det jo stadig en gammel pumpe, hvor man må forvente, at mulighederne for at skaffe reservedele ebber ud i løbet af få år«, lyder argumentationen fra Poul Bøgelund.