Energi af høj klasse

Af Poul Bøgelund Johansen, senior salgsingeniør, Grundfos

Hos Samn Forsyning – det tidligere Horsens Vand – kører det nyeste trykforøger anlæg med de mest energieffektive motorer, der kan opdrives: Grundfos’ nyeste generation af MGE-motorer med IE5-mærkning. Motorerne blev leveret sammen med tre CRE-pumper i forbindelse med opstillingen af det nye anlæg.

”Vi skulle have installeret et nyt trykforøger anlæg i forbindelse med etableringen af en ringforbindelse til en højtrykszone. Forbindelsen var kun enkeltside forsynet, og det gjorde os sårbare, fordi vandtanken, der forsynede trykforøgeren, skulle nedlægges, og ledningsnettet omlægges, og så havde vi ikke andre forsyningsmuligheder,” fortæller Bo Stentoft, der er driftsleder ved Samn Forsyning. Han forklarer: ”Ved at etablere et nyt anlæg kunne vi slå to fluer med et smæk. Vi kunne fremtidssikre med dobbeltforsyning og samtidig opnå en midlertidig foranstaltning,
der kunne fungere under omlægningen. Desuden kan vi nu også udnytte et fortryk, hvor pumperne kan forsynes fra en højereliggende beholder, og det giver nogle fordele rent driftsmæssigt.”

Motorer med den højeste energimærkning                                                                                                                                                                                                                                   Det nye trykforøger anlæg er rent størrelsesmæssigt identisk med det gamle anlæg, da begge anlæg består af tre CRE 32-pumper. Forskellen ligger i den type motor, pumperne er udstyret med.

”Bo Stentoft kontaktede Grundfos og efterspurgte de nyeste og mest økonomiske motorer. Der var derfor ingen tvivl om, at Samn Forsyning skulle have de tre CRE 32-pumper leveret med de nyeste MGE-permanentmagnetmotorer,”fortæller senior salgsingeniør hos Grundfos, Poul Bøgelund. ”På det tidspunkt var MGE-permanentmagnetmotorerne netop blevet IE5-godkendt. Det vil sige, at de havde opnået den højeste energimærkning, elektriske motorer kan opnå.”

Økonomiske fordele
Det faktum, at det nye og det gamle trykforøger anlæg er opstillet under identiske forhold, gør, at det er nemt at sammenligne energiforbruget.
Bo Stentoft har da også fulgt energiforbruget på det nye anlæg nøje, og allerede i de første fire måneder af anlæggets levetid har Samn Forsyning opnået en tydelig besparelse.

”Det ser ud til, at de lovede besparelser ved brug af permanentmagnetmotorer holder stik,” siger Bo Stentoft. ”I gennemsnit er den målte besparelse på elforbruget på 8-10 %. Men det er konservativt sat – det er, når pumperne kører i et område, hvor de ikke kører optimalt. Der er andre tidspunkter, hvor besparelserne er endnu større.”

For Samn Forsyning betyder det, at det er økonomisk fordelagtigt at lade det nye anlæg arbejde det meste af tiden. ”Pumpeanlæggene kører mod hinanden, så det nye kan overtage på nogle tidspunkter, og det gamle på andre tidspunkter. Men den nye station er simpelthen billigere i drift, og derfor er det mest fordelagtigt for os at lade den have overtaget.”

Begge anlæg styres via samme forsynings SRO-anlæg. Pumperne blev leveret med tre CIM-moduler med fieldbus-standarder, som muliggør datakommunikation mellem pumpeanlægget og SRO-anlægget. ”Vi har et meget avanceret SRO-anlæg, og vi vil gerne have en meget kompakt styring af det hele,” siger Bo Stentoft.

”Vores systemudvikler kunne gennem dialog med Grundfos’ tekniske afdeling selv stille det op. Det samarbejde har foregået ganske gnidningsløst.”

Stor tilfredshed
Hos samme forsyning er der stor tilfredshed med det nye trykforøger anlæg. ”for samme handler installationen af et anlæg i første omgang
om forsyningssikkerhed, og så er driftsoptimeringen en ekstra gevinst, vi har fået, fordi vi har valgt et topmoderne produkt. Og det er virkelig et topmoderne produkt,” siger Bo Stentoft.

Og driftslederen ved, hvad han taler om. Han startede som værkmester hos Horsens Vand for 32 år siden og har arbejdet sammen med Grundfos i gennem alle årene. ”Vi har stor tillid
til Grundfos’ produkter, og vi er begejstrede for det nye anlæg. Sådan noget som pumper er jo noget dybt konservativt. Det vigtigste er, at de kører driftssikkert – det er alfa og omega. Dernæst vil vi gerne have, at de kører økonomisk fordelagtigt”, konstaterer en tilfreds driftsleder, der har fået et  anlæg, der opfylder begge punkter.