Energitjek

Lad os hjælpe jer med at spare energi på jeres vandværk!
Meget ofte ser vi, at der kan findes store energibesparelser på de danske vandværker. Hvorfor det? Jo, mange vandværker har pumper, som er dimensioneret og monteret, inden forbrugerne fik monteret vand-ure for afregning efter forbruget af vand.

Med urenes indførsel faldt vandforbruget drastisk, flere vandværker har på det nærmeste halveret deres udpumpningsmængde i forhold til tidligere. Hvis man så forestiller sig, at bestyrelsen for år tilbage, før monteringen af vandurene, skulle tage beslutning om investering i nye pumper, valgte man naturligvis at fremtidssikre vandværkets kapacitet. Så meget ofte er vi ude for, at vandværkernes pumpekapacitet er 2-4 gange så stort som nødvendigt.

Store pumper i boringerne og på udpumpningssiden medfører meget ofte unødvendigt stort elforbrug, da pumperne ikke kører i det driftsområde, de er dimensioneret til. Hvor de største besparelser kan findes, på indpumpningssiden eller på udpumpningssiden, varierer fra vandværk til vandværk.

Her et par eksempler på besparelser:

Udskiftning af gamle, store SP-pumper til nye, mindre pumper
El-forbrug år 1: 87.663,00 kWh. (Ingen pumper skiftet endnu).
El-forbrug år 2: 61.298,00 kWh. (Nogle pumper skiftet).
El-forbrug år 3: 57.465,00 kWh. (Alle pumper er nu skiftet).
El-besparelse pr. år = 30.198,00 kWh.

Udskiftning af ældre frekvensreguleret til nyt mere tidssvarende
Vandværkets udpumpningspumper i dag:
4 stk. CR30-40.
De 4 stk. pumper er styret af en trykstyring med
1 stk. frekvensomformer i styretavlen.
Max. udpumpningsflow = 22 m3/h.
Minimumsflow = 2 m3/h.
Årlig udpumpning = 43.800 m3.
Udpumpningstryk 40 mVS.
For år tilbage udpumpede vandværket ca. 100.000 m3 pr. år.
Det gamle anlæg udskiftes med nyt Hydro MPC E med 2 x CRIE15-5.
Årlig besparelse ved en udpumpning pr. år på 43.800 m3 = 13.315 kWh.
Grundfos tilbyder et gratis energitjek af dine pumpeinstallationer.

Vi ringer dig op og vurderer helt uforpligtende potentialet for et konverteringstilbud.
Du modtager med andre ord et gratis energitjek via telefon eller et besøg på din adresse – alt afhængig af opgavens kompeksitet.
Har vi vakt din interesse, så tag fat i salgsingeniør Poul Bøgelund,
tlf. 40 10 80 22, e-mail: pboegelundj@grundfos.com