Er dit vandværks hjerte i topform ?

Avancerede pumpesystemer, der muliggør mærkbare energibesparelser, er en naturlig del af Grundfos’ produktsortiment i dag.
Sådan har det ikke altid været, hverken hos Grundfos eller ude hos forbrugerne, men udviklingen og klimafokuseringen har gjort sit til, at alle i dag er bevidste om energibesparelser.
Hos Grundfos betragter man pumperne som yderst centrale for vandværket, svarende til hjertet, og for at hjertet kan yde sit optimale, er det vigtigt at holde det i topform.
Salgsingeniør på vandforsyning, Poul Bøgelund, er velbevandret på landets vandværker. Gennem de sidste otte år har han besøgt en stor del af landets vandværker, og han oplever, at mange af pumperne er mellem ti og tyve år gamle. »Pumper, der har den alder, er efterhånden ikke tidssvarende, og der er i mange tilfælde mulighed for store besparelser og dermed også en væsentlig reduktion af Co2-udledning ved udskiftning til nye pumper«, fortæller Poul Bøgelund.
Typisk har vandværkerne investeret i nyt pumpeanlæg for ca. 15 år siden. Dengang var der ikke lovkrav om vandure ved forbrugerne, og det var også en tid, hvor der endnu ikke var afgifter på vandet.
Ydermere er energipriserne stedet markant siden da. Med det in mente er situationen meget anderledes i dag. Forbrugerne er blevet mere bevidste om deres vandforbrug, bl.a. grundet de nye og højere afgifter.
»Som følge af denne udvikling er vandværkernes nuværende udpumpning selvfølgelig faldet drastisk. Tidligere pumpede vandværkerne næsten den dobbelte vandmængde ud i forhold til i dag, hvor alle gør, hvad de kan for at spare på vandet«, forklarer Poul Bøgelund og fortsætter.
Pumperne på mange vandværker er i dag derfor alt for store i forhold til den mængde vand, der udpumpes, hvilket medfører forøget energiforbrug.

Ny teknologi matcher det reducerede behov
Gennem de seneste år har Grundfos haft fokus på udvikling af energioptimerede pumper og styringer. »Denne udvikling er selvfølgelig også sket på vandforsyningspumperne, og derfor kan der være store besparelser at opnå for mange vandværker«, siger Poul Bøgelund.
De nye effektive pumper og styringer kombineret med den reducerede mængde udpumpede vand gør det bestemt ikke unormalt, at mange vandværker kan spare mellem 15 og 25% på elforbruget. Selvfølgelig nogle gange mindre, men også flere gange noget mere. Det store spørgsmål vandværkernes bestyrelse skal forholde sig til, er, om man ønsker at udskifte velfungerende pumper, »bare« fordi de måske ikke er tidssvarende. For sandheden er jo, at mange af pumperne stadigvæk kører upåklageligt. Mange vandværker vælger dog alligevel at udskifte pumperne, når de ser beregninger for, hvor meget de kan spare på driften ved at udskifte pumper og styringer. »Vi udfører gerne disse beregninger ud fra kundens oplysninger«, siger Poul Bøgelund og tilføjer,
»at ud over lavere energiforbrug, er der selvfølgelig også andre fordele, som taler for udskiftningen af de gamle pumper«.

De typiske fordele, Grundfos erfaringsmæssigt oplever, er følgende:
• Forbedret vandkvalitet
• Mere konstant tryk fra udpumpningspumperne, dvs. færre rørsprængninger
• Bedre mulighed for overvågning af pumper og styring
• Mere brugervenlige styringer og lettere at betjene
• Forbedret forsyningssikkerhed

Som tidligere nævnt har Grundfos igennem en længere årrække arbejdet med avancerede pumpesystemer, der muliggør energibesparelser inden for bl.a. vandværksapplikationer. »Vi stiller meget gerne vores viden og erfaringer til jeres rådighed for beregning af besparelsespotentialet på netop jeres vandværk«, slutter salgsingeniør på vandforsyning, Poul Bøgelund Johansen.