Erfaringer med KUV – Kurser og Ledelsessystemer i 2014 og lidt om forventninger til fremtiden

Mit primære arbejde mht. KUV – Kurser & ledelsessystemer har været at organisere forløbet. Det begynder i praksis med at vandværksfolk skal have noget at vide om indholdet og forløbet, kursusprogram m.m.

Der bliver løbende sendt mails ud til kontaktpersonen for vandværket om proceduren ved kurserne og udarbejdelsen af ledelsessystemet. Da vi har valgt at bruge dropbox (e-arkiv) til kursusmateriale, øvelser, ledelsessystem m.m., som er ukendt for mange vandværksfolk, er der også brugt tid til opsætning og forklaring på dette over telefonen. Det er dog gået meget godt, og der er kun et par enkelte vandværker, som har fravalgt det.

Vandværkerne er blevet tilbudt 2 pakker:
• ”lille pakke” som typisk er for de mindste vandværker og som kun indeholder de 2 kurser om vandteknik og hygiejne
• ”stor pakke” som med fordel kan bestilles af alle vandværker – både dem over og under 17.000 m³ udpumpet vand pr./år. Dem som er over – SKAL jo have et ledelsessystem.

Vi har valgt at tilbyde forløbet på 2 måder:
• vandværksgrupper evt. i samarbejde med vandråd, kontaktudvalg eller selvvalgte grupper.
• Enkelte vandværker, som bestyrelseskurser evt. med gæster.

Erfaringer: – også for helt små vandværker
Udgangspunktet i ”stor pakke” er, at der sættet fokus på eget vandværk. Det har vist sig at være en rigtig god idé med kurset ude på eget vandværk, hvor flere vandværker har været med rundt på besøg hos hinanden. Der er jo mange måder at lave et vandværk på, så både DVN og vandværksfolkene har lært noget af det og fået gode ideer til eget vandværk.

De fleste vandværker har deltaget med i gennemsnit 3 personer. Det har den praktiske betydning, at ledelsessystemet med risikovurdering, handlingsplan og dermed forslag til opgaver er lettere at få gennemført efterfølgende, når flere har hørt det samme. Det betyder i praksis, at systemet virker efter hensigten, og sikkerheden for rent drikkevand øges. Kurser i grupper medfører, at der skabes gode kontakter, og det er mit indtryk, at flere fortsætter samarbejdet i netværk.

Mange vandværker har fået opbygget et godt e-arkiv via dropbox, hvor ledelsessystemet og andre vigtige dokumenter findes. Det gør det meget lettere for bestyrelsen at dele vigtige oplysninger og holde systemet opdateret.

Bølå Vandværk – eksempel på et lille vandværk på 26 forbrugere
Vandværket ligger helt tæt på den Dansk-Tyske grænse i Åbenrå kommune. Bølå vandværk var i første omgang kun med på kursus med ”lille pakke”, men under forløbet valgte de at udvide til ”stor pakke” og fik derfor også besigtigelse og ledelsessystem, oveni købet med udvidet med e-beredskabsplan.

De har indført egenkontrol for bakterier og er begyndt at udføre pejlinger og andre målinger ifølge opgavelisten. Handlingsplanen i ledelsessystemet har givet anvisninger på nogle relative enkle opgaver, som har betydet en væsentlig øget sikkerhed mod biologisk forurening.

De er nu også med på opfølgningspakken, med den service vi tilbyder om at følge vandværket analyser samt udvalgte nøgletal, via IT–systemet mitdrikkevand.dk

Rigtig mange vandværker er kommet godt i gang med at teste for mikrobiologi, som vi anbefaler.

Både kim 22 og 37 gr. og coliforme bakterier, hvilket der også bliver undervist i på vores hygiejnekursus. Herved sættes der trumf på sikkerheden i kombination med instrukserne i ledelsessystemet. Ofte ser vi, at denne indsats betyder økonomiske overskud, da det kan forventes, at der efter kort tid med ledelsessystemet i drift kan opnås reduceret analyseprogram på de obligatoriske analyser – og med god faglig begrundelse.

DVN formidler salg af startpakke og andre ”hygiejneting”, så vandværkerne kan komme godt i gang. Læs mere på www.dvn.dk under produkter.

Fremtiden – hvad sker der i 2015? – Faglige netværk
Vi har allerede flere bookinger på KUV kurser og ledelsessystemer i foråret 2015. Planen er, at DVN fra 2015 vil arbejde mere systematisk for oprettelse og servicering af netværksgrupper. Derfor tager vi fra 1. januar navneforandring til Danske Vandværkers Netværk (DVN).

Uvildig rådgivning og kurser
Vi tror mange vandværker vil efterspørge uvildig rådgivning og kurser som har udgangspunkt i eget vandværk. De mange beslutninger, som bestyrelserne står overfor, kræver indsigt, og vi tror bestyrelserne vil finde ud af, at man ikke blot skal overlade rådgivningen til personer, som er tilknyttet et udførende firma, som i sagens natur altid vil have visse særinteresse.

Tilbud 2015:
På vores hjemmeside under menuen tilbud, kan du læse om nyheder og tilbud samt et typisk programforløb for vore kurser i teknik og hygiejne, med praktik på eget vandværk samt KUV – Ledelsessystemet.

Vi vil udvikle et mere koncentreret kursusforløb, som tilpasses den enkelte bestyrelses eller gruppers særlige ønsker. Det kan f.eks. være opfølgning på vigtige emner som indsatsplan, som rigtig mange vandværker kommer til at arbejde med frem til 2017.

Vi stiler efter at fortsætte med at afholde KUV kurser og indføre ledelsessystemer i fremtiden og kombinere dette med den direkte service af vore kunder med bl.a. brug af vores IT-system, mitdrikkevand.dk samt dvnweb.dk til brugervenlig dokumentation og information.

Som noget nyt kan vi tilbyde kursus for bestyrelser med overnatning i DVN’s lejlighed med plads til 10 personer.
Jeg håber, du ringer eller sender mig en mail, via dvn.dk, hvis du har spørgsmål.