Fælles hjemmeside og elektronisk beredskabsplan for Herning Vandråd

Herning Vandråd havde i nogen tid arbejdet på en fælles kommunal beredskabsplan, hvor vandværkernes egne lokale beredskabsplaner skulle implementeres i, så det fungerede som en helhed.

I februar måned 2009 tog Herning Vandråd kontakt til DVN i Nibe for at få tilbud på opgaven med beredskabsplanen. DVN deltog på repræsentantskabsmødet, hvor vandråd og fremmødte repræsentanter for vandværker kunne høre om idéen om at oprette en fælles hjemmeside for Herning Vandråd, hvor beredskabsplanen kunne opsættes som et punkt. Ideen blev drøftet i bestyrelsen og vedtaget.

Herning Vandråd har nu fået oprettet en hjemmeside – www.herningvandraad.dk.
Projektet er gennemført som et samarbejdsprojekt, hvor parterne fik specifikke opgaver, der skulle udføres. En kontaktperson fra Herning Vandråd fremsendte materiale til hjemmesiden, som DVN har opsat.
Løbende kunne vandrådet følge med i opsætningen, så der hele tiden var en dialog mellem parterne. Herning Kommune var behjælpelig med handlingsplaner og den offentlige alarmeringsliste.

Hjemmesiden indeholder generelle oplysninger om vandrådets opgaver, bestyrelsen, juridiske dokumenter samt referater fra møder samt en elektronisk beredskabsplan.

På den fælles hjemmeside er der oprettet en elektronisk beredskabsplan med handlingsplaner og en offentlig alarmeringsliste (myndigheder, medier m.m.). Handlingsplanerne er fra den kommunale beredskabsplan for Herning Kommune og den offentlige alarmeringsliste er gældende for alle vandværker i Herning Kommune.

På www.herningvandraad.dk er der et menupunkt, der hedder »vandværker «, hvor alle vandværker, der er medlem af vandrådet, er listet op.

Indtil nu har nogle af vandværkerne fået oprettet en mini hjemmeside, som subdomæne til herningvandraad.dk, hvor den lokale alarmeringsliste er opsat. Den lokale alarmeringsliste indeholder kontaktoplysninger for bestyrelsen, samarbejdende leverandører og følsomme forbrugere.
Samtidig er der links til den offentlige alarmeringsliste og handlingsplanerne på vandrådets hjemmeside.

Oprettelsen og den årlig drift af den fælles hjemmeside og e-beredskabsplanerne bliver administreret via vandrådets bestyrelse. Oprettelsen af e-beredskabsplanen for vandværkerne beløber sig til kr. 1.000,- og den årlige drift er kun kr. 50,-.