Forebyggende vedligehold frem for katastrofe

De seneste års debat omkring rentvandstankene og den manglende inspektion af dem har fået mange til at få dem set efter. Der er selvfølgelig stadig en del, der mangler, eller ikke har fået gjort det i 5-10 år, men efterhånden så er det vores indtryk, at der er kommet fokus på det.28-1

Men der er stadig langt igen. Når jeg taler med vandværkerne rundt omkring, så er det til tider nogle meget specielle løsninger, man har anvendt, når tankene skal ses efter. Nogle af de mere grelle, vi hører om, er at lade den lokale smed iføre sig et par vaders og så vandre rundt med en lommelygte for at se, om der skulle være noget – og nå ja, hvis ikke han har set noget, så kan vi godt køre 25 år til.

Vi vil meget gerne tage afstand fra den slags metoder! Inspektion af en rentvandstank kan efter vores helt klare opfattelse kun foregå på en af to måder. Enten tømmes tanken, hvorefter den kan
inspiceres for slutteligt at blive vasket, renset og desinficeret. Har tanken været meget beskidt, eller har der været reparationer, der skulle foretages, så må man forvente en efterfølgende periode med forhøjet kim – især kim 22. Det er dog oftest helt nede på nogle få hundrede, og allerede efter få dage er de oftest nede under grænseværdien. Vores erfaring er dog klart, at jo mere beskidt en tank er, og jo længere tid det er siden, den sidst er blevet ordnet, jo længere tid går der, efter vi har ordnet den, og til den er helt ok.28

Forinden man tyr til en vask og rens, kan det være en stor fordel at vide, om det overhovedet er nødvendigt og om man kan forvente store reparationer og længerevarende stilstand. Dette kan gøres ved inspektion af dykkere eller ved hjælp af undervandskameraer. Selvom vi hos Danwatec også har en erhvervsdykker tilknyttet, så er vi helt klar af den opfattelse, at inspektion med fjernstyret undervandskamera er den helt rigtige løsning i forbindelse med risikofri, forebyggende vedligeholdelse. De produkter, der har været på markedet, har dog haft en række »skavanker «, men vi har her i 2011 udviklet og investeret i en helt ny model, som nu også kan inspicere det mest vigtige – nemlig loftet på tanken.

Hvis en jævnlig og rutinemæssig besigt er implementeret på værket, så er der langt mindre risiko for, at der pludselig opstår store revner, eller i værste fald, at man tror, tanken er i orden, hvor det så viser sig, at der er store revner, som fordrer store reparationer eller det der er værre.

Om en inspektion skal ske hvert 2. eller hvert 5. år, det må være op til det enkelte vandværk at vurdere, men forud herfor er der meget, værket selv kan se og dermed danne sig et indtryk af tankens tilstand. Her er nogle fifs til, hvad man selv kan gøre:
• Med jævne mellemrum (f.eks. hver måned) åbnes dækslet til tanken. Med en kraftig lygte lyses der ned mod bunden, og her er det vigtigt, at man tydeligt kan se bunden.
• Bemærk også om vandet er klart, eller om der er »slør« i vandets struktur.
• Bemærk om der er aflejringer på bunden af kalk, okker eller andet, der er udfældet.
• Tjek også siderne og hvis I kan se nogle rør, trin eller lignende, så se grundigt på dem og vurder, om der er kommet belægninger. Tag evt. et billede og vurder det samme billede efter 6 måneder.
• Hvert halve år kan det være en god idé at bukke sig og lyse ind under tankens loft. Kan man se noget, der hænger ned fra loftet, som ikke bør være der, eller i værste fald er der noget, der drypper.
• Tjek låget om det er tæt og konstrueret, så der ikke kan komme skidt ned.
• Tjek også alle jeres gennemføringer – er de tætte. Hvis ikke så er også det et job for fagfolk.

Når ovenstående er gjort, er det en god idé at føre sine observationer ind på et skema og så følge dem for at kunne vurdere, om der er noget, der udvikler sig. Er man i tvivl om, hvorvidt en observation er kritisk, kan det være nødvendigt at rådføre sig med et specialfirma eller få det tjekket nærmere. Metoden er selvfølgelig bare vejledende, for skal der skabes vished, så er det et job for specialister med det rette udstyr.

Hvis I ønsker at høre yderligere om emnet, hvad I selv kan gøre, og hvad I bør overlade til eksperter, så besvarer vi gerne alle spørgsmål og henvendelser herom. Ring og spørg efter Karsten eller Jacob på tlf. 20 62 73 50 eller tlf. 22 25 73 50.