Forsyningssikkerhed er nøgleordet

Et nyt vandværk i Hårlev på Østsjælland står snart klar til at levere rent vand til forbrugerne. Projektet er specielt på flere områder. For det første indgår adsorption i trykfilteranlæg i løsningen, da grundvandet indeholder arsen. For det andet har forsyningssikkerhed været et nøgleord. Resultatet bliver et af Danmarks mest moderne vandværker, hvor sikkerhed er tænkt ind på alle niveauer.

Byggestart på det nye vandværk i Hårlev var den 10. oktober 2008. Billedet er taget efter rejsegildet. I forgrunden ses udgravning til rentvandstank.

Forsyningssikkerhed er altafgørende! Det var man ikke i tvivl om, da bestyrelsen besluttede at bygge et nyt vandværk. Der er tænkt mange tanker og taget mange beslutninger, inden den endelige løsning blev besluttet, og nu ser man frem til at sende det første vand ud til forbrugerne. Når forbrugerne åbner for vandhanen, skal de være både sikre og trygge ved at drikke vandet, og derfor bygger bestyrelsen i Harlev vandværk med Silhorko-Eurowater A/S som hovedentreprenør et nyt vandværk, der både vandbehandlingsmæssigt og forsyningsmæssigt er blandt de mest moderne i Danmark.

To uafhængige linjer på hver 50 m³/h
Kravene til den forsyningsmæssige sikkerhed har ført til, at stort set alt – indvindingsanlæg, behandlingsanlæg, trykforøgeranlæg og styring – bliver dubleret og opdelt i to parallelle linjer, som kan være i drift uafhængigt af hinanden. Hver linje kan dække det planlagte forsynings-behov 100%, hvilket for eksempel er en stor fordel i forbindelse med service. I tilfælde af strømsvigt er man selvforsynende via eget driftsklart generatoranlæg med automatisk indkobling. Det er faktisk kun ledningsbrud, der kan forhindre forsyningen af rent drikkevand i Hårlev og omegn.Hver linje består af to boringer, et iltningsanlæg, tre trykfiltre som forfilter, mellemfilter og efterfilter med en kapacitet på 50 m³/h, skylleluftblæser til luftskylning af filtre og frekvensstyret skyllepumpe til vandskylning af filtre, en nedgravet rentvandsbeholder på 350 m³ og et trykforøgeranlæg med seks frekvensstyrede forsyningspumper til forsyning af to zoner med hver sin afgangsmåler.

Anlægget er opbygget med dobbeltfiltrering til fjernelse af jern og ammonium samt adsorption til fjernelse af arsen. Den samlede kapacitet er 100 m³/t. Der er to linjer, som kan være i drift uafhængigt af hinanden.

Jern, ammonium og arsen
Råvandet i Hårlev kommer fra fire boringer, som er belastede af jern, ammonium og arsen af geologisk oprindelse og i mængder, der nødvendiggør rensning for at kunne overholde gældende krav.
Fra åbne filtre og jerndosering til lukkede trykfilteranlæg og adsorption Kravene til tryghed er der heller ikke sparet på. Vandbehandlingen på det eksisterende vandværk består af åbne filteranlæg med jerndosering. Vandet i Haarlev vandværk vil fremover gennemgå en tretrins-sendes ud til forbrugerne. Efter denne behandling er alle gældende krav til drikkevandskvalitet overholdt, og skulle kravene blive skærpet for de belastende stoffer, er der også plads til det. Det vil sige, at allerede nu vil vandkvaliteten blive bedre end den, der stilles krav om i dag.

Fuldautomatisk vandværk
Vandværket er 100% fuldautomatisk. Alle funktioner og processer overvåges kontinuerligt af en overordnet styring, som kommunikerer med sensorer og følere placeret på komponenter og i processen. I tilfælde af fejl i en af linjerne sendes en alarmbesked til driftslederen, som så kan koble over til den fejlfrie linje.

Forbrugerne i Haarlev er med deres nye vandværk sikret tryghed, forsyningssikkerhed og masser af rent drikkevand mange år ud i fremtiden.

Vandværket er 100 % fuldautomatisk. Her ses styretavlen, som også er dubleret. Et centralt element af de to touch-skærme, hvorfra al betjening foregår. Styringen er desuden koblet på internettet, og vandværket kan således overvåges fra f.eks. hjemmekontoret.