Fortæl om vandværket

Mange tænker ikke over det, men det lokale vandværk er mange steder byens eller områdets største forening rent medlemsmæssigt – ganske simpelt af den årsag, at ingen kan undvære vand!post

Men vand og vandværket fylder ikke meget i den almindelige borgers bevidsthed – af den grund, at de fleste opfatter vand i hanen som noget, der er helt naturligt, og bare er der, når man skal bruge det. Men helt så enkelt er virkeligheden ikke. Det opdager de, når der er sket en drikkevandsforurening.

Rent drikkevand i hanen er en ressource, som vi danskere skal være glade for. Derfor kan det være på sin plads at fortælle borgerne/forbrugerne om vandværket – ikke kun på generalforsamlingen, som mange steder ikke er det store tilløbsstykke, men ved direkte kontakt.

Et nyt middel til orientering om vandværket, og de bestræbelser, der gøres for at forsyne byen med rent drikkevand, er en såkaldt profilbrochure, som udsendes til alle husstande i  forsyningsområdet.

Det kan være en lille avis eller en farvestrålende tryksag med de basale oplysninger om værket, og hvori bestyrelsen og vandværks-passeren fortæller om arbejdet med vand – om drikkevandskvalitet, nye boringer og måling af forbrug. Det kan også være omtale af virksomhedsbesøg på vandværket – når f.eks. en forening eller en skoleklasse kigger indenfor for at lære mere om vand og vandforsyning.

Regningen for redigering, opsætning og trykning af en profilbrochure belaster næppe vandværkets økonomi – men brochuren kan medvirke til bedre forståelse for bestyrelsens arbejde, og kan sandsynligvis skabe øget interesse for at deltage i generalforsamlingen. Her kan alle forbrugere så få lejlighed til at komme med input. Samtidig er der mulighed for et generationsskifte i bestyrelsen, hvis nye generalforsamlingsdeltagere viser interesse for arbejdet og bliver foreslået til bestyrelsen.
Ofte er det jo de samme personer, der vælges til bestyrelsen år efter år – fordi man ikke har nye kandidatemner klar ved generalforsamlingen.

En profilbrochure kan også være et godt undervisningsværktøj for skoleelever – og hvis en del af teksten i brochuren målrettes de unge, kan vandværket medvirke til at give eleverne større forståelse for, at der skal spares på vandet i dagligdagen.

En profilbrochure kan f.eks. udgives hvert andet eller tredje år – og kan, for at have størst mulig gemmeværdi, indeholde et skema, så forbrugeren kan føre regnskab over vandforbruget måned efter måned og med kolonner, så man kan sammenligne årene. Det plejer at være en god måde at få folk til at tænke over forbruget.

Finansieringen af en profilbrochure kan som nemmeste løsning ske over vandværkets kasse, men der kan også tegnes små annoncer for en del af omkostningsbeløbet. Annoncørerne kan være lokale håndværkere, som også kan have glæde af at være med i en profilbrochure, som gemmes af forbrugerne i to eller tre år. Men det er vigtigt at notere sig, at annoncerne ikke må optage hovedparten af pladsen i brochuren, fordi der skal være plads til oplysende og relevante artikler samt billeder af vandværket.