Fra brønd til boring

Søren Laursen er en glad mand. Han bor på Oddervej ved Skanderborg på en landejendom med egen vandforsyning, et såkaldt enkeltanlæg. Flere gange har han haft kim og store forekomster af coliforme bakterier i sit drikkevand.

Figur 1. Fra brønd til boring. Skitsen viser Søren's vandforsyning før og efter ombygningen.

Figur 1.
Fra brønd til boring. Skitsen viser Søren’s vandforsyning før og efter ombygningen.

Søren havde læst en artikel om brønde og eget drikkevand i fagbladet Land og Liv. Han kontaktede DVN, og sammen med brøndborer Aage Bonde fra A. Højfeldt A/S blev der designet en løsning, som har forbedret drikkevandets kvalitet på gården.

En undersøgelse af brønden viste, at overfladevand kunne sive ind forholdsvis højt oppe på brøndens sider. Det er den typiske årsag til, at der i perioder med meget nedbør eller ved tøbrud kan findes jordbakterier, som også kaldes for coliforme bakterier, i drikkevand fra brønde.

Der blev udført en prøvepumpning, som viste, at der strømmede nok vand ind i bunden af brønden.

Der blev monteret et stort PVC-filter i bunden af den ca. 20 meter dybe brønd og pakket med den korrekte gruskastning. Ovenover blev der tætnet med både stabilsand og lag med ekspanderende lerkugler, som medfører, at der ikke mere kan si-   ve bakterieholdigt overfladevand direkte ned i det vandførende sandlag.

På den måde er der med helt enkle midler og lidt omhyggelig omtanke udført en renovering fra en sårbar brønd til en god beskyttet boring, som er tæt og derfor også en mere sikker løsning i kampen mod bakterieholdigt drikkevand. Boringen blev afsluttet med en tæt forsegling og en ny dykpumpe, som kan give nok og rent drikkevand til gården. Ofte kan drikkevandet på den måde også forbedres mht. nitrat og andre uønskede stoffer.

Nedkig i typisk murstensbrønd

Nedkig i typisk murstensbrønd

Sørens tørbrønd efter modernisering til boring, nu med støbt og tæt bund.

Sørens tørbrønd efter modernisering til boring, nu med støbt og tæt bund.

Egenkontrol anbefales
Lige efter en så stor operation vil der altid være risiko for, at vandet har et indhold af bakterier. Søren fik via DVNs hjemmeside instruks i selv at udføre egenkontrol for bakterier i en periode, og han har bestilt et abonnement for egenkontrol, så han årligt modtager et testsæt for at kontrollere, om vandet er bakteriefrit, da der ellers typisk går ca. 5 år mellem, han får analyseret drikkevandet. På den måde har han opnået en ekstra tryghed oveni selve moderniseringen.

Søren har netop fået resultater fra den obligatoriske analyse, og Skanderborg Kommune har godkendt hans nye anlæg.

Få mere information på • www.mitlandbrug.dk • www.mitvandvaerk.dk • www.vandarkiv.dk