Fra pumpehus til balsal

Der blev plads til overs og sikker vandforsyning, da Vester Torup sendte det 40 år gamle anlæg på pension og valgte en luksusløsning fra Grundfos.

Der er dem, der mener, at den gamle stavemåde er den rigtige – Vester Thorup med h. Den nye, officielle retskrivning siger Vester Torup uden h. På vandværket holder man fast i den gamle måde, men det er vist også det eneste, der i dag vidner om et vandværk med mere end halvfjerds år på bagen.

Og dog! »Balsalen«, som vandværkets formand, Jesper Bach Andersen, kalder pumperummet, afslører nok, at stedet tidligere har huset større installationer end »den bette konsol«, som foruden kaffebordet er det eneste, der i dag befinder sig i rummet.

»Den bette konsol« er en jysk betegnelse for et Grundfos Hydro MPC-E anlæg med tre stk. CRIE5-8 pumper og avanceret MPC-pumpestyring. For her – nogle få kilometer fra Fjerritslev og Jammerbugten – besluttede vandværksbestyrelsen sig for, at skulle der investeres i nyt, skulle det være det bedste.

Og der skulle investeres.

Sikkerhed!
»Det var ikke af storhed«, konstaterer Jesper Bach Andersen. Det gamle anlæg var fra 1957, og formanden var mildt sagt rystet over det, han så, da de to gamle hydroforer blev klippet fra hinanden. Men i fremtiden behøver hverken vandværkets bestyrelse eller sognets 620 beboere at bekymre sig om kvaliteten af de ca. 30.000 m3 drikkevand, der hvert år hentes op fra værkets tre boringer. I det nye anlæg er manifolden en del af den komplette installation.

Sikkerhed har også på andre områder været afgørende for valget af Grundfos løsningen, der først blev truffet efter, at en række andre leverandører havde præsenteret deres forslag til en løsning.

»Det handler også om, at vi får sikkerhed for, at det er en investering, hvor både kvalitet og teknologi er fremtidssikret. Og vi skal have sikkerhed for, at vi får en løsning, der kan betjenes uden fagkundskaber. Hvad brugervenlighed angår, så kan det vist ikke blive nemmere end med MPC-styringen fra Grundfos«, lyder det fra den erfarne formand.

Luksus næsten til samme pris
»De har jo ry for, at det er kvalitet, de laver«, siger Jesper Bach Andersenmed henvisning til valget af løsningen fra Grundfos. Han er godt klar over, at man i Vester Torup har valgt lidt af en luksusløsning, når man tager det private vandværks størrelse i betragtning. Men prisforskellen mellem de forskellige løsninger fra forskellige leverandører var ikke ret stor, og merværdien blev klar for bestyrelsen, da man under en tur til Grundfos i Bjerringbro fik lejlighed til at gå løsningen efter i sømmene.

Ud og se med Agesen VVS
Det var vvs-installatør Henning Agesen fra Fjerritslev, der havde taget initiativ til at samle 25 mand fra en række af områdets vandværker til en tur til det midtjyske. »Det er noget, vi gør hvert andet år«, fortæller manden, der gennem seks år har gjort Agesen VVS til en solid og velfungerende virksomhed med 26 medarbejdere og en kundekreds, der rækker et godt stykke ud over Han Herred. Turene arrangeres i samarbejde med Sanistål, og målet er hver gang at besøge forskellige virksomheder, der kan tilføre vandværkerne den nyeste viden på forskellige områder.

»I år havde vi fået Grundfos til at arrangere en dag, hvor vi fik indblik i den enorme udvikling, der sker i disse år inden for frekvensstyrede pumper «, fortæller Henning Agesen. »Mange små vandværker står i samme situation som Vester Torup, og skal i den nærmeste fremtid udskifte udtjente anlæg med nye. Men hvad skal man vælge, og er al snakken om energibesparelser ikke bare et salgsfif?«

Overbevisende argumenter
Alt dét – og meget mere – kom der svar på i Bjerringbro. Gennem eksempler på forskellige løsninger dokumenterede salgsingeniør Poul Bøgelund Johansen fra Grundfos, at løsninger, der ved første øjekast ser ud til at være dyrere, hurtigt tjenes hjem og bliver til en god forretning. Indtjeningen kommer både fra energibesparelser, der nemt kan være på 30%, og gennem meget lave vedligeholdelsesudgifter.

Hos Grundfos arbejder man med begrebet »levetidsomkostninger«, der er summen af både pumpens pris, energiforbrug og serviceomkostninger i det antal år, pumpen er i drift. »Og jeg kan godt afsløre, at levetidsomkostninger er et meget overbevisende salgsargument for os i disse år«, siger salgsingeniøren, der nu ikke så meget bliver opfattet som sælger, men snarere som en meget troværdig rådgiver af Henning Agesen.

»Jeg ta’r Poul med, når vi bliver inviteret til at kigge på nyt anlæg til et vandværk, og det er efterhånden ved at være lidt af et speciale for os. Poul dimensionerer, og vi andre sørger for, at alle installationer er klar, når Grundfos leverer varerne. Vi monterer, og i Vester Torup var anlægget testet fra fabrikken, så det tog ikke folkene fra Grundfos lang tid før opstart og indkøring var på plads. Om et år kommer de så igen og følger op på, at anlægget kører, som det skal«.

Og gør det så det?

»Det kan anbefales«
»Ja!«, lyder det prompte fra Jesper Bach Andersen. »Der var lige lidt i starten, men det var Grundfos rigtig gode til at få løst. Mange er interesserede i at høre, om vi nu også sparer så megen energi, som vi er stillet i udsigt. Det kan jeg ikke svare rigtigt på endnu, for totalt set har vi vist brugt lidt mere, end vi plejer i år. Men det skyldes arbejdet med udskiftningen. Når jeg aflæser kW-måleren på systemet, så bruges der ikke ret meget til driften. Så jeg tror, besparelsen på 30% kommer.
Ellers skal de nok få det at vide«.

Det var i øvrigt ikke kun folkene fra Vester Torup, der blev overbeviste om Grundfos kvaliteterne på turen med Henning Agesen. Fjerritslev Vandværk har også ladet Agesen VVS levere to nye Grundfos anlæg og i Gøtrup er to anlæg fra 80’erne efterfølgende blevet udskiftet. Og andre fik interesse for frekvensstyrede dykpumper.

Så det var i høj grad en dag i Bjerringbro med kontant, fagligt udbytte – og så var det rigtig hyggeligt at udveksle erfaringer med andre fagfolk fra lokalområdet. »Det kan anbefales«, lyder opfordringen til andre fra folkene i Han Herred.