Fremtidens mikrobiologiske sikring i danske vandværker

Danske vandværksfolk er ikke sjuskede eller dumme! Laboratorierne og prøvetageren behøver ikke at være den onde ånd!

I mange år har vi set på vandanalyser som en pestilens fra laboratoriernes side. Vandværksfolk har nervøst afventet analyseresultatet. Der er fløjet beskyldninger gennem luften,
om dårlige prøveudtagere, fejlanalyser og mange andre grunde til positive coli prøver eller for højt kimtal. Vi snakker om dem (laboratorierne) og os (vandværkerne). En efterhånden
gammel problematik som bygger på spekulationer, gætterier og tankespil om, hvordan vi hver især bærer os ad for at sikre vore forbrugere rent drikkevand.

Men der findes faktisk muligheder for at forene sig med hinanden. Det handler om viden for begge parter. Specielt for vandværkerne som har været uvidende på dette område i alle disse år.

Hvad er egenkontrol?
For levnedsmiddelproduktioner har ordet egenkontrol været inde i mange år. Ikke kun hvor de selv kontrollerer deres produkter og deres udstyr. Også lovgivning om at personale skal være uddannet omkring hygiejne og egenkontrol.

Vores drikkevand har ikke indgået i denne lovgivning som levnedsmidler, skønt de nok er den største leverandør. Så der er meget at lære på området omkring mikrobiologi og egenkontrol.

Egenkontrol handler om at forstå, hvor de kritiske områder i jeres vandværk ligger. Om at sikre mod uheldet før det sker. At vi systematisk får lavet en drejebog over vandværkets flow, som gør det nemt at finde fejl og forebygge problemer. Vigtigst af alt er, at det pludselig bliver vandværkerne selv, der kommer til at have kontrollen over den mikrobiologiske situation.

Det handler også om, at man nu kan dokumentere, at vandet er i orden, eller ringe til laboratoriet og få lavet en enkelt prøve i tilfælde af usikkerhed for at sikre sine forbrugere.

Nemt at lave coli- og kimtalsprøver for alle med den nye teknologi!!
Den nye teknologi giver nu alle mulighed for at lave disse prøver. Uden du har kendskab til avancerede teknikker eller har en laboratoriebaggrund. Selv én enkelt coli i din 100 ml vandprøve vil blive fundet. Du har endda et resultat indenfor 24-48 timer.

Aqua Salis ApS og DVN (Dansk Vand og Naturcenter) har indgået et samarbejde på dette område og kan hjælpe jer med at finde løsninger, som passer til jer og viden på disse områder. Vi kan hjælpe jer med undervisning og vejledning på disse områder. Der kan læses mere på www.dvn.dk under produkter og egenkontrol.

Coliform (-) Coliform (+) Coliform (++)