Fremtidens vandværk – sparer på de danske vandressourcer

Det miljøvenlige, keramiske, returskylbare partikelfilter har været præsenteret på Vandtek messen 2009 og nomineret med 3 stjerner som en Danmarksnyhed.

Ny teknologi sparer vand og anlægsomkostninger
De seneste års fokus på miljøbelastningen skaber udvikling på forskellige områder. Et keramisk partikelfilter, udviklet af Cometas, har været afprøvet og videreudviklet hos Kemic Vandrens. Det returskylbare partikelfilter har den særlige egenskab, at det effektivt fjerner jern og mangan, uden at andre vigtige mineraler fjernes. Filtret anvendes uden brug af kemikalier og kan regenereres ved brænding uden ændring i filtrets struktur.
Det keramiske filter kan medvirke til at sikre den fremtidige vandbesparelse ud fra tanken om at genanvende vandet bedst muligt. Det vil således være muligt at reducere store mængder af vand, som ellers bliver ledt i spildevandssystemet.

Spildevandsafgifter belaster vandværkernes driftsøkonomi
I midten af 2008 indfører mange kommuner afgift på vandværkernes returskyllevand, der ledes til spildevandsafdelingen, heriblandt Furresø Kommune. For Farum Vandværk kommer dette til at betyde en merudgift på 800.000 kr. pr. år, en udgift mange vandværker i Danmark vil opleve i fremtiden.Dette blev startskuddet til, at bestyrer for Farum Vandværk Jørn Due og Henrik Laugesen, Kemic Vandrens gik ind i et udviklingssamarbejde for at videreudvikle det keramiske filter til rensning af returskyllevand.
Samarbejdet mellem Farum Vandværk og Kemic Vandrens sikrer, at produktet bliver udviklet bedst muligt.
Normalt vil Farum Vandværks returskyllevand blive sendt til spildevandssystemet, men med det keramiske partikelfilter vil over 80% af returskyllevandet kunne genanvendes og ledes direkte tilbage til tilgang filter for råvand. Dette betyder i praksis, at der er en besparelse på indvindingen af råvand på over 16.000 m³. Besparelsen omfatter ikke kun en besparelse på indvinding, men vigtigst af alt så bliver vandet genanvendt til drikkevand og ikke ledt i spildevandssystemet.

Det keramiske filter, som Henrik Laugesen, Kemic Vandrens, her holder, har samme kapacitet som de to sandfiltre.

Store besparelser på anlægsudgifter
Rensning af returskyllevand løses mange steder i landet med et genfiltreringsanlæg med sandfiltre, men for Farum Vandværk og mange andre vandværker vil det kræve en tilbygning til vandværket med et nyt filterhus.
Med det kompakte keramiske filter undgår vandværkerne de store tilbygninger, da filtret, som billedet viser, kun fylder minimalt i forhold til et traditionelt sandfilter. Selve filtret er med sin kompakte udformning fremtidens supplement til traditionel vandrensning i Danmark.Det kompakte keramiske partikelfilter anvender den nyeste teknologi i kombination med traditionel vandbehandling.
Med en filtreringsgrad ned til 0,04μm fjerner filtret dermed partikler i væsentlig større grad end et traditionelt sandfilter. Returskylningen er kort og sker med trykluft og en ganske lille mængde vand. Der er således store besparelser alene på mængde af vand, som normalt anvendes ved returskyl med traditionelle sandfiltre.

Fremtidens løsning
Det kompakte partikelfilter vil sikre, at vi i stor udstrækning kan genanvende returskyllevand fra vandværker og industri. Dette har en miljømæssig gevinst på lang sigt og vil være fremtiden, som venter både de danske vandværker og industrier. Der er i dag store mængder af vand, som ledes i spildevandssystemet, som med det nye partikelfilter kan genanvendes i produktionen.

Fordelene er til at få øje på
I Danmark har vi tradition for at transportere store mængder af vand, det kræver energi. Fremtiden vil kræve, at vi holder fokus på at bearbejde vandet, hvor der er mulighed for det og transportere det mindst muligt.
Resultater fra udviklingssamarbejdet viser, at der for Farums Vandværks vedkommende er store besparelser at hente og en generel optimering af håndteringen af vandet.
• Returskyllevandet med 6 mg/l jern renses ned til et indhold på 0,06 mg/l
• Det kompakte anlæg undgår ny tilbygning
• Store vandbesparelser ved genanvendelse af returskyllevandet
• Besparelser på indvinding af grundvand
• Restproduktet fra returskyllevandet er minimal, mellem 10-20%
• Anlægget kører automatisk over vandværkets SRO anlæg

Det keramiske partikelfilter.