Fremtidens vandværk – www.mitdrikkevand.dk

DVN har udviklet et sikkert og brugervenligt styresystem, som letter det daglige arbejde på vandværkerne – mitdrikkevand.dk er et internetbaseret arkiv til lagring af vandværkernes stamdata, årlige nøgletal og tilstandsrapporter. Resultatet er en enkel IT-løsning og et effektivt
værktøj til:
• Administration
• Dokumentation
• Datahåndtering
• Forbrugerservice

Administration
Med mitdrikkevand.dk kan vandværksdriften fjernovervåges og deles mellem bestyrelse og vandværks-passer. Analyseresultater, tekniske data og nøgletal samles, bearbejdes og holdes løbende opdateret. Med en overskuelig hjemmeside, der giver bestyrelsen det fornødne overblik, har vandværket sin egen »kommandobro«. Alle vigtige detaljer bringes i sammenhæng, og vandværks-passerens arbejde forenkles.

Dokumentation
Væk med papirrodet! mitdrikkevand.dk fungerer som vandværkets elektroniske tilstandsrapport. Her vil tilsynsmyndighederne til enhver tid kunne forvisse sig om, at der er orden i sagerne. Vandværket bestemmer selv, hvilke oplysninger, der skal gøres tilgængelige, men forbrugerne kan evt. delagtiggøres i analyseresultater, egenkontroller, beredskabsplaner, regnskaber og diverse udviklingstendenser.

Datahåndtering
Det gode overblik sikres primært gennem en effektiv datahåndtering. De mange måleraflæsninger står ikke bare som lange kolonner af tal, men omsættes i let forståelige grafer. Med den visuelle fremstilling og en sikker lagring af alle historiske data får man hurtigt et praj, hvis udviklingen går i den forkerte retning. Med mitdrikkevand.dk kan evt. problemer løses i tide, og vandværket sparer en masse ressourcer.

Forbrugerservice
Lovgivningen kræver i dag, at forbrugerne informeres om vandkvaliteten – og borgerne efterspørger i højere grad oplysninger om deres drikkevand. mitdrikkevand.dk kan kombineres med skræddersyede hjemmesider, som imødekommer disse ønsker. Kommunikationen mellem vandværket og dets forbrugere er desuden afgørende for at få engageret de kommende ildsjæle, som skal sikre eksistensen for fremtidens vandværker.

DVN fungerer som uvildig rådgiver og teknisk sekretariat for vandværker og enkeltanlæg.

For at lære nærmere omkring pakker, priser samt generel information om systemet, gå til www.mitdrikkevand.dk under menupunktet »information«.

For mere information, besøg www.dvn.dk eller www.mitvandvaerk.dk