Fund af desphenyl-chloridazon i drikkevand

Den seneste tids presseomtale omkring forekomster af pesticidrester i drikkevandet har medført, at flere vandværker er blevet inddraget i debatten.
Chloridazon, som især har vagt pressens bevågenhed, er et bekæmpelsesmiddel, som mest har været anvendt på roemarker tilbage fra midt 60’erne til  1996, hvor det blev forbudt.
Flere vandværker i Danmark har i år udført analyser og fundet stoffet i boringer og dermed også i drikkevandet.

Miljø og Fødevareministeriet, Miljøstyrelsen har den 7.9.2017 udsendt et brev til kommuner, regioner m.fl. hvori de bl.a. skriver:

”Den sundhedsmæssige acceptable daglige indtagelse er i en vurdering fra miljøstyrelsen vurderet til at være 300 mikrogram pr. liter for voksne og 50 for børn”

Grænseværdien i drikkevandet er 0.1 mikrogram pr. liter.

Det kan derfor blot konkludere, at der er meget langt fra grænseværdien af stofferne og op til den sundhedsskadelige grænse.

Læs Infoskrivelse fra Miljøstyrelsen dateret 7. sep. 2017