Årets Vandværk 2011 – Godt og rigeligt vand i midtbyen i Videbæk

Her er vandværket på forkant med vedligeholdelse

Forsyningsdirektør Ib Melsen ved de afskærmede iltningsbassiner på vandværket. Det giver mindre luftfugtighed i bygningen og et sikkert miljø.

Der er et charmerende miljø i og omkring vandværksbygningerne ved Godthåbsvej i Videbæk. Vandværket fra 1913 er i dag en del af Videbæk Energiforsyning, og efter en længere årrække hvor vedligeholdelsen hovedsagelig kun bestod af maling og gulvvask, så blev man i 2010 færdig med en større renovering til et par millioner kroner.
»Årets Vandværk« er et besøg værd, og forsyningsdirektør Ib Melsen fortæller da også med glæde om de forandringer til det bedre, som værket har undergået i samarbejde med bl.a. Midtjysk Vandrens og brøndborerfirmaet A. Højfeldt A/S i Herning.
– Min forgænger var forudseende, da han i sin tid, i stedet for at sløjfe det gamle vandværk, fik gennemført, at Videbæk skulle have to komplette vandværker på samme adresse. Det gjorde det nemmere at opretholde vandforsyningen til de godt og vel 2500 forbrugere samtidig med, at renoveringen blev gennemført, siger Ib Melsen.

Vandværket har tre boringer – to i 100 meters dybde og én på 60 meter. Boringerne ligger inde midt i byen, hvilket er usædvanligt. Det var da også på tale at lave nye boringer uden for byen, men for Ib Melsen var det ikke svært at overbevise myndighederne om, at man skulle fortsætte med de gamle boringer, bl. a. fordi vandet er godt, der er rigeligt af det – og fordi en kulstofprøve beviser, at vandet i de dybe boringer i Videbæk er dannet for mere end 2000 år siden. Der måtte en overboring og en råvandsstation til for at sikre en ren kildeplads i årene fremover, og denne installation er udført lige udenfor døren ved vandværksbygningen.
– Vi har den mening, at når noget skal gøres, så skal det gøres ordentligt. For et vandværk er der også både gode og dårlige tider, men set på sigt mener vi, at det kan betale sig at få tingene ordentlig udført, siger Ib Melsen.
Da der ikke var tale om opførelse af et nyt vandværk, men om ombygning og en større renovering af det gamle, så bad man ikke leverandørerne om faste tilbud. Man lod arbejdet udføre efter overslag og regning, og Ib Melsen mener, at både vandværket og håndværkerne har været bedst tjent med denne ordning.

En “Dybfoss” pumpe fra 1950erne er stadig bevaret og i funktion

Overvågning
Ledelse, styring og dokumentation fylder meget i dagligdagen hos Videbæk Energiforsyning, og her er vandværket ingen undtagelse.
Der er f.eks. gennemført et komplet overvågningssystem via computere. Det har medført, at medarbejderne kan følge forbrug og konstatere evt. driftsstop inde fra kontoret – og den vagthavende kan via computer styre vandværkets haner og ventiler hjemmefra om aftenen eller i weekenden, hvis der bliver behov for det.
Der er investeret i glasafskærmning omkring iltningsbassinerne inde på selve vandværket. Det giver mindre luftfugtighed i bygningen og et pænere og mere sikkert miljø at færdes i. Der er anskaffet nye, tidssvarende pumper, det gamle gulv, med tre forskellige slags klinker, er udskiftet. Det samme
er lofterne, så vandværket ser lyst og indbydende ud – og er nemt at gå til i rengøringsmæssig henseende.

Fra gamle dage
De gamle bygninger er bevaret, og som et levn fra tidligere tider er der stadig en enkelt stribe med brune glaserede klinker hele vejen rundt langs gulvet i pumpehuset. En enkelt dykpumpe med navnet »Dybfoss « fra 1950erne er bevaret og er stadig funktionsdygtig. Man ser også et diplom fra 2008, hvor Videbæk Energiforsyning var med i finalekonkurrencen om »Danmarks bedste vand«.
Vandværket fremtræder så indbydende, at det kan være genstand for virksomhedsbesøg, og Ib Melsen oplyser da også, at der af og til kommer en børnehave forbi for at høre om, hvor drikkevandet kommer fra. Godt vand er ikke bare en selvfølge.
Men én ting er vandværket. Noget andet er ledningsnettet. Her har Videbæk Energiforsyning været på forkant i tre år. Alle vandledninger i det bymæssige område er registreret digitalt. Det gør arbejdsprocessen nem, når en ny forbruger skal kobles til, at medarbejderne har hjælp af GPS og GSM mobilteknologi til opmåling. Så kan værkets ansatte med stor nøjagtighed genfinde ledningerne – og det uanset om der er tale om vandledninger, fjernvarmerør eller elkabler.

Fjernaflæsning
Videbæk Energiforsyning har også forlængst indført fjernaflæsning til el, vand og varme. Hver 14. dag læses målerne af via radiosignaler i de områder, hvor der er tilgang af strøm fra elmålerne. Det giver tryghed for forbrugerne – og flere er da også blevet forbavsede, når de er blevet kontaktet af forsyningsselskabets medarbejdere, som spørger ind til, om f.eks. varmtvandsbeholderen i huset er sprunget læk, da man kan se, at forbruget er unormalt.
Vandværket i Videbæk oppumper ca. 400.000 kubikmeter vand årligt til de omkring 2500 forbrugere, som hovedsageligt bor i byen. Man forsyner
dog også enkelte landområder, og der er efterspørgsel på tilslutning fra beboere på landet, især i forbindelse med ejerskifte.
Vandværket i Videbæk blev opført i 1913, og de første 32 forbrugere blev forsynet året efter. Allerede i 1907 var elværket etableret, og fra 1950 fik byen fjernvarme. De tre selskaber blev lagt sammen til Videbæk Energiforsyning i 1980. Byen var dengang tidligt ude med dannelsen af et samlet energiforsyningsselskab, og nu er man ved at »opdele« tingene igen, så man kan opfylde kravene i den nye vandsektorlov. Ib Melsen slår dog fast, at der fortsat vil være et selskab og én bestyrelse, mens han og medarbejderne har ansvaret for den daglige drift.
– Og vi har et dygtigt personale og en god ånd. Vi behandler hinanden med gensidig respekt, siger Ib Melsen.
Når der hvert år er generalforsamling samler begivenheden omkring 100 forbrugere til et måltid med en øl og en snaps til. Andre vandværker har svært ved at samle folk til den slags arrangementer, men når det ikke er tilfældet i Videbæk, mener Ib Melsen, at det skyldes, at forsyningen stort set er det sidste lokale selskab sammen med brugsen, der holder den slags i hævd i Videbæk. Bank og sparekasse er jo forlængst blevet en del af noget større.
Ib Melsen har været leder af Videbæk Energiforsyning i 15 år. Han har installatøreksamen og en uddannelse som maskinmester og kom til Videbæk fra Mærsk Olie & Gas.
– Her lærte vi, at det er bedre at være på forkant med vedligeholdelse end at skulle reparere, når først skaden var sket. Det samme gælder på vandværket – jeg tror, at det tjener alle bedst i længden, siger Ib Melsen.

Kontorassistent Dorte Damgaard holder styr på indtægterne.

Vandværket styres via edb – også når medarbejderne har hjemmevagt.