Halsnæs Vandforsyning eliminerer vandspild under indkøring

Mobilt UV-anlæg sikrer, at råvand, som er behandlet i det nye Ullerup Vandværk, midlertidigt kan sendes til det gamle vandværk og videre ud til forbrugerne.

Normalt går der måneder, nogle gange op til et halvt år, før nye vandværker er skyllet fri for kim, og vandet kan sendes ud til forbrugerne. Ullerup Vandværk har leveret fra dag ét.
– Det skyldes det mobile Trojan UV-behandlingsanlæg, som vi har lejet af Krüger, forklarer driftschef Henrik Blomhøj, Halsnæs Vandforsyning.
– Efter normal råvandsbehandling i det nye vandværk fjerner UV-anlægget uønskede bakterier, som endnu ikke fanges af det nye vandværks sandfiltre. Derpå sender rentvandspumper vandet videre til det eksisterende vandværk, som fjerner jern, mangan og ammonium, hvorefter det kan tappes af forbrugere.

Sparer grundvand og kilowatt-timer
I modsætning til mange andre lande har vi i Danmark ikke tradition for at UV-behandle vores drikkevand. Dels har vi adgang til rent grundvand, dels vil vi hellere tage problematiske boringer og anlæg ud af drift end at svække forbrugernes tillid til kvaliteten. Projektleder Jens Ejnar Kristensen, Krüger, siger:
– I det aktuelle tilfælde var myndighederne med på at give en midlertidig tilladelse, simpelthen fordi de kunne se en pointe i ikke at overbelaste de eksisterende grundvandsmagasiner, som er sårbare. Nu kan forsyningen sende vandet ud til forbrugerne i stedet for at lede det ud i kloakken.

Det nye Halsnæs Vandværk har en kapacitet på 2 x 60 m3/t. Med en estimeret indkøringstid på et halvt år regner Henrik Blomhøj med, at Halsnæs Vandværk sparer 50-100.000 m3 vand og reducerer samtidig sit energiforbrug med mindst 25.000 kW/t.

16

Trojan UV-behandlingsanlæg opstillet på det nye Ullerup Vandværk, hvor det fjerner kim fra vandet, før det sendes til det gamle vandværk og videre ud til forbrugerne.

Indkøringen af det nye Ullerup Vandværk startede 1. august 2012. Procesdesignet er udformet af Krüger A/S.

Har du eventuelle spørgsmål er du velkommen til at kontakte Jens Ejnar Kristensen, Krüger A/ S, e-mail: jjk@kruger.dk

Nøgledata for mobilt Trojan UV-behandlingsanlæg:
Kapacitet 95 m³/t ved certificeret effekt, 135 m³/t ved beregnet effekt
Vægt 52 kg uden vand
Længde 1,8 m, højde 1,5
Installeret effekt 0,75 kW