Hjælp til bestyrelser og vandværkspassere/ driftsledere

DVN har oplevet en stigende interesse for at levere uvildig rådgivning til vandværker.

Her er nogle få eksempler:

Bakterieproblemer
Et vandværk har haft små fund af coliforme bakterier på ledningsnet og enkelte gange på afgang vandværker. Her har vi fået til opgave at opsætte en handlingsplan for, hvordan de selv finder frem til årsagen. En opgave vi p.t. står midt i, og som vi i næste nummer af Vandguiden kan skrive om, hvordan det er gået i praksis. Allerede nu kan vi sige, at vandværket kan lære selv at gøre det meste, så man dels får erfaringer selv og holder udgiften til opgaven lavest mulig. Opgaven udføres i tæt samarbejde med kommunen.

Vi anbefaler generelt at følge vandets mikrobiologi ved egenkontrol mindst en gang pr måned.

Det er ligeså let som at pejle en boring, og driftsomkostningerne for test af kim og colibakterier er ca. 60 kr. pr sæt.

Anskaffelsen svarer til et pejleapparat, så det første år (12 måneder) ligger udgiften på ca. 250 kr. pr. måned.

Uddanne vandværks-passer
Vi har også flere opgaver om uddannelse af vandværkspasser, hvor vi gennemgår hele vandværket og i samarbejde med vandværkspasseren kommer med forslag til effektiviseringer og forbedringer.

Det vigtigste er her at sætte fokus på den bedst mulige måde til løbende anvendelse af de nødvendige data, som indsamles.

Vi har erfaret, at denne opgave også kan ende med, at hele bestyrelsen deltager, så hele bestyrelsen får genopfrisket sin viden om eget vandværk.

Ledelsessystem for bestyrelser og vandværkspasser system:
Mange vandværker opdager, at det er til stor gavn at få en samlet beskrivelse af sit ledelsessystem og vandværkspasser system, som reelt består af en udvidelse med individuelle og praktiske instrukser og procedurer for pasning af boringer, hele råvandssystemet, vandværk og ledningssystem.

Det er vigtigt, at en bestyrelse ser ledelsessystem og vandværkspasser systemet som et samlet projekt. På den måde får bestyrelsen løbende en bedre indsigt og træffer bedre beslutninger.

Samtidig giver det en bedre fordeling af arbejdet og en bedre sikkerhed, da systemet lægger op til bedre opsamling af erfaringer og imødegår tab af lokal viden. Noget vi har set mange gange hos vandværker, hvor opgaverne ikke er fordelt, men ofte findes hos måske en person.

Plan for 2016. Udvikle videre på KUV – Ledelsessystemet
I 2016 har vi plan om at udvide vores KUV Ledelsessystem med andre opgaver for en bestyrelse – nemlig opgaver om administration og økonomi. Det er vi i gang med at få afprøvet sammen med firmaet Elbek & Vejrup.

Formålet er kort, at gøre det mere enkelt og overskueligt for en vandværksbestyrelse.

Vi vil udvikle videre på vores KUV – Kursus i Vandværksdrift og få lavet en basis KUV – hvor man på fx en aften kan få et kursus i de mest vigtige opgaver og den basale viden om vandværksdrift – gerne med udgangspunkt i eget vandværk.

IT – mitdrikkevand.dk og hjemmesider (DVNWeb).
Vi planlægger at modernisere vores IT-system – mitdrikkevand.dk så det bliver mere enkelt på det tekniske område – herunder analyser samt inddrage visse nøgletal (grafer) om administration/økonomi.

DVNWeb vil i 2016 blive moderniseret, så det bliver endnu mere brugervenlig, med nye funktioner og let at ændre design i, m.m.

Følg gerne med på DVN.dk og vore nyhedsmails.