Hvordan bruges Vandguiden

af bestyrelser i vandværker og ejere af enkeltanlægfolder

De fleste abonnenter benytter VANDGUIDEN – også kaldet »Lommebog for Vandmænd« – som et værktøj til møder og til opslag hen over året.

NYHED om skoleprojekt: Vi tilbyder også vandværker, som indleder et samarbejde med lokale skoler et stk. klassesæt med RABAT.

• Vandværks-passer og ejer af enkeltanlæg skriver notater i guiden om vandværksdriften og gemmer den som anlæggets manuelle logbog samt noterer månedsaflæsninger, pejlinger m.m.
• Mange vandværker har bogen som bestyrelsessæt, så alle har et eksemplar + et ekstra eksemplar til vandværks-passeren.
• Nogle giver også bogen til lokale landmænd som tak for godt samarbejde. Den lokale skole kan ligeledes opfordres til at anvende guiden i undervisningen, så de unge får interesse for det lokale vandværk – her kan man så de første frø til at sikre generationsskiftet på vandværket.
• Artiklerne bruges hen over året til inspiration og til at få mere viden om vandværksdrift.
• Nye medlemmer af bestyrelsen, som ikke har nogen forhåndsviden, kan læse alle teksterne i bogen, da dette fra begyndelsen for 16 år siden var hovedformålet. Netop det at kunne formidle letforståelig viden om grundvand, vandværksdrift og drikkevand til både nye og garvede vandværksfolk. Derfor er bogen opbygget med både gennemgående tekster blandet med nye artikler.
• Gamle og nye tekniske fagord kan slås op efter behov. Vi forsøger at holde ordbogen ajour bl.a. med hjælp fra bogens læsere, både hvad angår analyser og det mere tekniske.
• Bogen er også lagt på internettet på adressen www.vandguiden.dk, hvor man kan bestille ekstra eksemplarer og sende sine bemærkninger. Ris og ros modtages gerne, da bogen på den måde bliver dynamisk og mere interessant.
• Abonnenter kan bestille skemaer og grafpapir i A4-format til vandværkets manuelle arkiv på www.vandguiden.dk.
• Bogen indeholder en række serviceblade med informationer.
• Kontaktpersoner for de enkelte kommuners vandråd – de som ønsker at være med i guiden.
• Opslag i leverandørregister opdelt efter typiske opgaver og endelig mulighed for at tilføje egne kontaktpersoner m.m. på notatsiderne.
• Ældre artikler tilføjes www.vandguiden.dk, her finder du også lovstof, leverandører m.m.
• Indsæt www.vandguiden.dk på dit vandværks hjemmeside og du har let adgang til viden om vand. Vandguidens formål er at understøtte bevarelsen af den decentrale vandforsyning  i Danmark, og heldigvis modtager vi stor opbakning fra rigtig mange vandværker, enkeltanlæg og deres leverandører.