I Skagen er der konstant tryk på hele året

Der er ca. 5.500 skawboere til daglig. I sæsonen øges det tal med 65.000, når turister fra hele verden valfarter til Skagen for at nyde solen og vandet – både det i havet og det i hanerne. For vandværket i Skagen har fået styr på trykreguleringen til selv de fjerneste sommerhuse, til byen og til fiskerflåden på havnen. Det sørger en Demand Driven Distribution-løsning fra Grundfos for – en investering, der var tjent hjem på ni måneder.skagen

Vandværket i Skagen er en del af Frederikshavn Forsyning. Det er et stort vandværk, som årligt pumper 1,4 mio. m³ vand ud til sine kunder, så når vi om lidt taler om, at energiforbruget er reduceret med 17% og omfanget af lækager er faldet med 18% – ja, så er der tale om besparelser i omegnen af 100.000 kr.

Besparelserne er skabt af et Demand Driven Distribution-anlæg – i daglig tale DDD – som forsyningsselskabet har investeret i. Et anlæg, som nu sørger for, at der døgnet rundt hele året er et konstant tryk i vandforsyningen på 2,5 bar i såvel Skagen by som i de fjernest beliggende sommerhusområder. Til industrierne og fiskerne på havnen er det konstante tryk på 3 bar, og her er der store udsving i vandforbruget – når fiskerflåden fx lægger til kaj, stiger behovet ofte med 50%. I en sådan situation er det vigtigt at kunne udligne de pludselige trykændringer, der ellers kan løsne biofilm og resultere i beskidt vand.

udpump-skagenOgså eliminering af overskudstryk har resulteret i store besparelser på vedligeholdelseskontoen og længere levetid for rørene som følge af den reducerede belastning.

Klager fra kunderne
»Vi havde forsøgt at spare energi ved at reducere vandtrykket ude hos slutbrugerne,« fortæller Kenneth Fuglsang, der er driftschef hos Frederikshavn forsyning. »Men det førte hurtigt til en lang række klager fra især de forbrugere, der bor i yderområderne. Det var f.eks. fra sommerhusområderne, hvor det kun er ganske få huse, der bruges hele året, og her kunne man opleve store forskelle i vandtrykket.«

Men så foreslog Poul Bøgelund, senior salgsingeniør hos Grundfos, at problemerne i stedet blev løst med et DDD-anlæg. I 2010 ramte salgsingeniøren plet med beregningerne for, hvor store besparelser der kunne opnås ved at udskifte vandværkets gamle, overdimensionerede pumper med nye, energieffektive pumper fra Grundfos, så Kenneth Fuglsang og hans kolleger var lydhøre over for Poul Bøgelunds nye forslag – selv om man i begyndelsen ikke var sikker på, om man med trykregulering kunne opnå den ønskede effekt i de meget forskellige leveringszoner.styring-2

Simuleringer som udgangspunkt
»Men det er især i sådanne områder, at DDD kommer til sin ret,« fortæller Poul Bøgelund. »Vi startede med at regulere trykket på basis af simuleringer, vi havde lavet, og vi placerede tryksensorer på steder i systemet, hvor forsyningsbehovene var meget forskellige. Gennem målinger fik vi samtidig en viden om de faktiske forhold, og det viste sig, at vores simuleringer var ret præcise. Vi kunne konstatere, at færre sensorer end først antaget gav os et fuldstændigt overblik over den faktiske forsyningssituation.«

Og Kenneth Fuglsang bekræfter, at processen beviste anlæggets fordele, men begejstringen blev afløst af en bekymring om, hvad et måske mindre salg af vand ville koste vandværket.

»Men de bekymringer blev hurtigt gjort til skamme. De besparelser, vi har opnået på energi og vedligeholdelse, overstiger langt investeringen og de mindre indtægter,« siger den nordjyske driftschef.

Ingen klager mere
»Vi har fjernet overskudstrykket, og ikke en eneste slutbruger har klaget over den smule mindre tryk, det har afstedkommet i hanerne. De præcise daglige målinger af det aktuelle behov som  fundament for en avanceret pumpestyring leverer det ensartede tryk, som alle har efterspurgt,« fortæller Kenneth Fuglsang, der samtidig kan konstatere, at antallet af lækager som følge af trykstød har reduceret vedligeholdelsesomkostningerne med 18%. Dertil kommer den forlængede levetid på ledningsnettet.

At pumperne på vandværket i Skagen ikke længere skal levere et konstant forhøjet tryk giver energibesparelser på 17%. Tilsammen besparelser, der har resulteret i en tilbagebetalingstid på 9 måneder for DDD-anlægget.styring-1

Driftschefen sammenfatter resultatet sådan: »Trykregulering har vist sig at være et yderst effektivt redskab i et anlæg med én pumpestation – og med meget varierede forsyningszoner.«

Yderligere oplysninger: Grundfos DK A/S, Poul Bøgelund, Senior salgsingeniør, Vandforsyning, 40 10 80 22, pboegelundj@grundfos.com