Informationssystem til vandværks-passer og bestyrelsen

Den engagerede, tekniske assistance til både store og små vandforsyninger er DVNs varemærke. Vi sætter en ære i at målrette indsatsen efter hvert enkelt vandværks behov – og med vores fleksible IT-system www.mitdrikkevand.dk har vi skabt en informationsplatform, som kan benyttes af både vandværks-passeren og bestyrelsen til både dokumentation og ledelse.

Systemet er åbent for forskellighed, det kan skræddersyes til hvert enkelt vandværk, og det er i stand til at gemme alle slags data. Vores hensigt er at bistå private vandværkers bestyrelser med et vigtigt redskab til overvågning af driften – sikkerhed for at informationerne altid er lettilgængelige.

Supplement til den nuværende overvågning
Overvågning i forskelligt omfang har altid været en del af vandværksdriften, det har bare ikke altid været lige let at opnå det overblik, som afslører fejl og uheldige udviklingsforløb i tide. Vores system har den fordel, at det synliggør udviklingstendenser, som har stået på i meget lang tid – eksempelvis en gradvis nedgang i ydeevnen på pumper og boringer eller udviklingen i analyseparametre, som ikke registreres fra dag til dag, men over en længere årrække.
Overblikket består blandt andet i at kunne iagttage driftens dataudvikling – illustreret ved hjælp af letforståelige grafer.

IT giver desuden nogle markante fordele, hvad angår deling af viden – internt i bestyrelsen og eksternt i kommunen med samarbejdende vandværker. Forbrugerne kan til enhver tid tilbydes indsigt i udvalgte dele om driften og dele af informationerne om vandkvaliteten, som jo er lovbefalet. Systemet mitdrikkevand.dk er ikke at forveksle med et SRO-anlæg. Mitdrikkevand.dk kan noget andet og kan stå alene eller være et udmærket supplement til et SRO-anlæg.

Vores IT-system er modulopbygget, brugervenligt og arbejder samtidig på tre informationsniveauer – men i et og samme system
1. Information til forbrugerne – vi kalder det forbrugerhjemmesiden.
2. Information til bestyrelsen – den tekniske hjemmeside.
3. Information til driftspersonale – de mere detaljerede informationer herunder arbejdsbeskrivelse for vandværkspasning, som arbejder godt sammen med vandværkets nuværende automatiske dataopsamling, evt. SRO-system.

Ved hjælp af vores IT-system »mitdrikkevand.dk«, som vi også kalder »en teknisk hjemmeside«, er det let at få det tekniske overblik og indføre det, vi kalder en e-tilstandsrapport for vandværket. Her får du ikke bare overblik over alle stamdata og de vigtigste tekniske dokumenter, men opnår også opdaterede grafer for de vigtigste nøgletal, og »i«-knapper i systemet leverer korte ordforklaringer – altså et informationssystem.

På den måde kan både øvede og mindre øvede vandværksfolk få den glæde at blive engageret og blive mere vidende om vandværksdriften.
Mere information på www.mitdrikkevand.dk, www.dvn.dk og www.mitvandvaerk.dk (eksempler, priser m.m.).