Kollektiv Udvidet Vandværkspasning – KUV

Ny ide om udvidet sikkerhed for vandværker og forbedret samarbejde.

A. Højfeldt A/S og K. Sørensen & Søn A/S indgår i et netværkssamarbejde med DVN om at levere viden, knowhow og pasningsservice til alle typer indvindingsanlæg.
Kollektiv Udvidet Vandværksservice tilbydes f.eks. med Grundfos dataopsamling og alarmsystem, men man kan som et lille anlæg sagtens starte uden, eller et evt. eksisterende SRO-anlæg eller anlæg til automatisk dataopsamling kan bruges, som det er.
De informationer om det tekniske anlæg og data, som ikke opsamles automatisk lægges ind på »www.mitdrikkevand.dk«, hvor bestyrelsen og den lokale vandværks-passer let kan følge udviklingen og tilstanden.
En yderst fleksibel løsning, hvor vi tilbyder at gøre al arbejdet i opstarten, og du/I kan så selv lære at lægge informationer ind i systemet, når det passer jer.
På distancen kan kollektivet, som vandværket ønsker, der indgår i samarbejdet om pasning, holde øje med netop de dele på vandværket, som aftales med vandværkets bestyrelse, og som de hver især er eksperter i.
Herved styrkes den professionelle vandværkspasning og de nuværende vandværks-passere vil »vokse« med opgaven og vide mere og mere.
Fordelen er også, at »nye øjne« også ser på vandværkets data og opdager fejl, inden de udvikler sig til problemer.
Heri ligger selvfølgelig også en god økonomisk besparelse.
Den tekniske hjemmeside tilpasses naturligvis det, som vandværket har i forvejen, og samarbejder om erfaringsudveksling med jeres lokale vandværks-passer.
På den måde kan vi i et fællesskab bidrage til en øget forsyningssikkerhed samt sikre en bedre driftsøkonomi for dit vandværk.
Vandværkets bestyrelse vil oveni kunne få en oplevelse af bedre overblik, en bedre driftsøkonomi og samlet set en mere professionel ledelse på det tekniske område.
Vandværkets bestyrelse og den nuværende vandværks-passer kan fortsætte med at gøre arbejdet selv, eller man kan vælge at placere nogle delopgaver i kollektivet.
Uanset hvad man vælger, vil det nye system medføre, at bestyrelsen får en større sikkerhed for, at pasningen sker professionelt.

Informationssystemet giver et godt overblik, både med info- og grafknapper. Eksempelvis ordnes alle analyser i grupper og selv små udviklingstendenser kan følges via graf.

Oveni medfører KUV, at information og data bearbejdes fagligt korrekt.
Min egen erfaring viser, at man ikke altid kan være sikker med de nuværende systemer på vandværker. Og jeg fristes til at sige »langt fra tilfredsstillende«, hvilket koster mange bestyrelser både ærgrelser og ofte mange unødvendige penge. Desværre kan unødvendige fejl også koste vandværkets eksistens, hvilket f.eks. forureninger med bakterier er tydelige eksempler på.

Temamøde om vandværkspasning og samarbejde
Vi kan tilbyde at sammensætte en lille gruppe af fagfolk til en temaaften om pasning af vandværk. Kollektiv Udvidet Vandværkspasning vil egne sig godt til at indføre i et samarbejde mellem grupper af vandværker og f.eks. vandværker, som i forvejen samarbejder i vandråd. Fordi man her lægger op til opbygning af mere viden, ikke kun hos vandværks-passer men hos hele vandværksbestyrelsen og imellem vandværkerne, så man på den måde opnår et bedre samarbejde.

Interesseret i at være på forkant?
Det nye system tager højde for de muligvis kommende krav om DDS – Dokumenteret Drikkevands Sikkerhed. Kontakt mig på tlf. 97 12 02 22 eller mobilnr. 22 49 98 94 om flere informationer!