Kvalitetskrav for chlorothalonil-amidsulfonsyre (CTA)

Kvalitetskrav for chlorothalonil-amidsulfonsyre ændres tilbage til 0,1 μg/l.
På baggrund af nye studier har DTU Fødevareinstituttet opdateret den sundhedsmæssige vurdering af chlorothalonil-amidsulfonsyre. De nye studier har vist, at stoffet ikke giver skader på arveanlæggene, og det er derfor ikke nødvendigt
at fastholde det nedsatte kvalitetskrav på 0,01 μg/L. 

Se brev fra Miljø- og Fødevareministeriet under menupunktet “lovgivning”