Ledelse og uddannelse for vandværker

I en pressemeddelelse skriver miljøministeren, at alle danske vandværker skal have systematiske arbejdsrutiner. Målet er at halvere antallet af drikkevandsforureninger.ole-wiil

Både små og store vandforsyninger skal leve op til lovmæssige krav om ledelsessystemer og uddannelse.

Bekendtgørelsen, som omfatter indførelse af obligatoriske ledelsessystemer og uddannelse inden udgangen af 2014, er udsendt i høring og træder i kraft ved årsskiftet.

FVD tager drikkevandssikkerhed meget alvorligt og derfor er ledelsessystemer da heller ikke et ukendt begreb for os.

Derimod har foreningen udarbejdet 6 håndbøger for bestyrelsesmedlemmer, som sætter den enkelte vandværksbestyrelse i stand til at drive en sikker vandforsyning såvel på det driftsmæssige som på det administrative område. Til disse håndbøger knytter der sig bestyrelseskurser for vore medlemmer.

Naturstyrelsen har da også udtrykt anerkendelse af vores ledelses- systemer.

Udover disse kurser har foreningen udviklet flerdageskurser for driftspersonale i vandforsyningerne med afsluttende eksamen i Hygiejne og vandværksdrift.

FVD forventer om kort tid at kunne tilbyde et enkelt og sikkert elektronisk ledelsessystem til vore medlemmer.

Når vandværket har implementeret et ledelsessystem omfattende de faste arbejdsrutiner og når den driftsansvarlige har gennemført og bestået foreningens flerdageskurser i hygiejne og vandværksdrift, er myndighedernes krav opfyldt.

Det skal være mit ønske, at alle medlemmer vil efterleve de nye regler og tage imod foreningens tilbud om ledelse og uddannelse. Vi ønsker jo alle at medvirke til at sikre kvaliteten af vores drikkevand.