Letforståelig information via Vandguiden og www.vandarkiv.dk

I 2016 fusionerer vandarkiv.dk og vandguiden.dk. Det bliver et spændende projekt og vil lette vandværkernes adgang til information.

Domænenavnet www.vandarkiv.dk vil stadig bestå, så hvis man søger på dette, kommer man automatisk videre til www.vandguiden.dk.

Med fri adgang til disse hjemmesider er det vores ønske, at alle vandværksfolk skal kunne finde de nødvendige informationer vedrørende vand og vandværksdrift. Det drejer sig om at kunne anvende og drage praktisk nytte af den allerede eksisterende viden på området.

Med denne håndsrækning til de mange frivilligt engagerede rundt om på landets vandværker mener vi at kunne bidrage til den decentrale vandforsynings overlevelse. Små og mellemstore vandforsyningers eksistensberettigelse afhænger ofte af, om de rigtige beslutninger træffes i bestyrelserne. Vandarkiv.dk og det nye vandguiden.dk er tænkt som et redskab for beslutningstagerne, vi vil gøre forskellige erfaringer og faglige ekspertiser tilgængelige for dem, der har behov for det.

De artikler, der igennem årene er blevet trykt i Vandguiden, er løbende blevet uploadet på vandguiden.dk.

Vandguiden – Lommebog for Vandmænd – vandguiden.dk
En lommebog om vand med artikler til inspiration for især bestyrelser for vandværker.
Bogen er et bidrag til mere viden hos den enkelte bestyrelse og dermed forhåbentlig et godt bidrag til, at den decentrale vandforsyning overlever.

www.vandarkiv.dk
www.vandarkiv.dk – som havde til formål at formidle letforståelig viden om grundvand, drikkevand og vandværksdrift til vandværksfolk samt information om produkter, ydelser, kontakter m.m. og som indeholdt artikler, synspunkter, ordbøger og mange andre ting, som en kreds af leverandører til både almene vandforsyninger og enkeltanlæg stillede til rådighed.
Alle disse ting lægges over i www.vandguiden.dk.

Vi håber selvfølgelig, at vandværksfolk med egen hjemmeside og interesse  i at få let adgang til information om vand vil lægge link ind til www.vandguiden.dk. Herved får forbrugerne også mulighed for at finde mere viden om vand.