Moderniser dit vandforsyningsanlæg for små penge og spar penge på drift og elektricitet allerede fra første dag

I dag er det muligt at modernisere sit vandforsyningsanlæg uden at udskifte pumpe og uden at ændre på rørføringen.

ITT/Flygt har udviklet en Hydrovar frekvensomformer, som kan monteres direkte på pumpers motorer uanset fabrikat. Frekvensomformer Hydrovar har indbygget automatik således at eksisterende automatikskab overflødiggøres af den nye indbyggede software.

Vandværket vil fra dag 1 spare penge på el-regningen, da frekvensomformeren ikke kræver fremmedventilation da den monteres direkte på motoren. Endvidere kræver installationen kun et minimum af el-arbejde. I dag monteres der frekvensomformer på alle pumper i vandforsyningsanlæg med el-besparelser til følge.

Udover at vandværket opnår en mere stabil drift og sparer el, kan man også undgå forureningsfare ved at demontere eksisterende membranbeholdere, hvis disse indgår i nuværende anlæg.

I »gamle dage« var det nødvendigt at montere en membranbeholder på de små anlæg for at få en stabil drift og for at anlægget kunne stoppe om natten, hvor der intet forbrug var. »De gamle frekvensomformere« havde en utilstrækkelig software, hvorfor en membranbeholder var nødvendig.

Hvorfor, vandværket IKKE ønsker membranbeholdere, er, at membranbeholdere udgør en forureningsfare.

Vandet i membranbeholderen er stillestående og ildelugtende og fyldt med bakterier. Hvis membranbeholderen går i stykker eller man stopper anlægget, vil det bakteriefyldte vand rende ud i drikkevandet med fare for vandforurening.