Ny metode til beskyttelse af rentvandstanke

Mange rentvandstanke af beton er bygget i 40 erne og 50 erne, og er mærket af tidens tand med utætheder og indsivning af vand udefra til følge. Der er derfor et stigende behov for renovering og inspektion af disse tanke. Pooltech kan tilbyde en moderne og sikker metode til, med en folie at beklæde tanken indvendig og med filt og folie at sikre tanken udvendig, om nødvendigt. Folien ”svejses” sammen med varm luft og der monteres en stålskinne til at holde folien på plads under tankens loft. Metoden anvendes i bl.a. Tyskland, men må siges at være en nyhed i Danmark.

Indvendig beskyttelse af tank
En sikker, nem og billig løsning til at undgå indtrængen af vand, smådyr o.l. er at benytte Pooltech´s drikkevandsfolie. Denne folie er godkendt i EU til brug i forbindelse med drikkevand.

Drikkevandsfolien benyttes til indvendig beklædning af tankens sider og bund. Montering af folien kræver en tømning af tanken, hvorfor en nødforbindelse eller 2 tanke kræves, eller der udpumpes direkte mens arbejdet udføres. Folien har en holdbarhed på minimum 25 år under påvirkning af sollys og svingende temperaturer og vil derfor have en meget længere levetid i en nedgravet tank uden påvirkning af solens skadelige virkninger og i stort set konstant temperatur.rentvand

Det er vigtigt at tankens sider og bund er uden skarpe og spidse ujævnheder inden folien monteres. Dette for at minimere risikoen for der slides huller i folien.

Udvendig beskyttelse af tank
Ligger rentvandstanken nedgravet udenfor vandværket og er der bevoksninger med træer indenfor ca. 6 meter fra tanken bør der udføres en udvendig inspektion af tankens tilstand. Ønskes en topsikker løsning udføres der omfangsdræn med pumpsump og 30-50 cm gruslag udenpå en glasarmeret folie på siderne af tanken og evt. ovenpå tanken.

Den udvendige beskyttelse af tanken sker ved at tankens tag bliver dækket af en glasarmeret folie som er rodfast kombineret med en 500 g filt. Tankens tag skal renses for jord o.l. inden monteringen. Det anbefales at folie og filt monteres ca. 1 m ned af tankens side. Filten lægges på først for at undgå ujævnheder og skarpe kanter slider hul i folien.
Derefter monteres folien, og til sidst lægges endnu et lag filt, som dækkes med sand/jord.

Vandet langs ydervæggen ledes bort ved et bunddræn og/eller til inspektionsbrønd evt. med en automatisk dykpumpe, som aktiveres ved høj vandstand. På den måde holdes vandstanden nede i perioder med høj vandstand i jorden udenom.

Nedgange skal helst være indvendig med moderne låg og alle udluftninger i låget. Undgå udvendige udluftninger, da jern/beton arbejder forskelligt og skaber risiko for indsivning af overfladevand.
Er det nødvendigt at nedgangen er udvendigt, skal udluftningen om muligt være dobbeltbeskyttet f.eks. med et ekstra kar, som kan afmonteres. Man kan også lave en overbygning med ekstra beskyttelse, som så kan være lige så sikker som en nedgang inde på vandværket.

Ved at benytte ovenstående metode bliver behovet for indvendig inspektion minimeret da tanken garanteret vil være tæt for udefra kommende urenheder. Der vil således ”kun” være behov for indvendig periodisk rensning og rengøring.

Fungere vandbehandlingen optimalt kan perioden mellem rengøring ved bundsugning øges.

Husk at en uren tank med belægninger (okker m.m.) kan være opholdssteder for bakterier. Kommer der først coliforme bakterier eller andre typer (kim generelt) vil de være sværere at bekæmpe, hvis der findes ”skjulesteder” hvor de kan formere sig.

Sådanne ”skjulesteder” er få eller meget begrænset med en folieløsning.