Ny vejledning om analyser for pesticider og nedbrydningsprodukter

Fra januar 2012 træder en ny vejledning til bekendtgørelse om drikkevand i kraft. Vejledningen erstatter pesticidlisten under pkt. 1.8 i bilag A i Vejledning om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg, Miljøstyrelsen nr. 3/2005.sven-erik

Den nye vejledning omtaler pesticider og deres nedbrydningsprodukter, i alt 33 stoffer. På nuværende tidspunkt er kravet til pesticider og nedbrydningsprodukter på i alt 23 stoffer. Otte af de gamle stoffer bortfalder, mens tolv nye kommer til. I områder hvor der er kartoffelavl, skal der desuden analyseres for fire nye stoffer. Det gælder Metribuzin og tre nedbrydningsprodukter heraf. I områder hvor der er frugtavl, skal der desuden analyseres for Diuron.

De to mest interessante stoffer i den nye vejledning er glyphosat og AMPA. Befolkningen kender RoundUp, der er tilgængelig for alle som et effektivt ukrudtsmiddel. Det aktive stof heri er glyphosat, mens AMPA er nedbrydningsproduktet heraf.

Der er som nævnt tale om en vejledning, og det er som tidligere kommunalbestyrelsen, der afgør omfanget af analyser for det enkelte vandværk.

De nye stoffer giver store udfordringer til laboratorierne og ikke mindst leverandørerne af analyseudstyr og referencestoffer. Det skyldes, at de nye stoffer er væsentligt mere forskellige i deres kemiske egenskaber end tidligere.

Prisen for analyse af de 33 nye stoffer forventes på nuværende tidspunkt at blive væsentlig højere end for de 23 kendte stoffer.16

Det analyseprogram, som kommunalbestyrelsen kræver af vandværkerne, gælder typisk for et helt år, uden at der er krav om, hvornår på året de enkelte analyser skal gennemføres.

I år 2012 er det således i vandværkets interesse, at laboratoriet har afsluttet optimeringen af de nye analysemetoder, før de første prøver analyseres. Prisen vil på dette tidspunkt typisk være reduceret til gavn for vandværket.

PESTICIDER OG NEDBRYDNINGSPRODUKTER, der som minimum skal indgå i kontrollen pr. 1. januar 2012:

Aktiv stof

2,4-D
Atrazin
Bentazon
Dichlobenil
Dichlorprop
Diuron1
ETU (Ethylenthiourea)
Glyphosat
Hexazinon
MCPA
Mechlorprop
Metribuzin2
Simazin


Nedbrydningsprodukter 2,6-Dichlorbenzosyre
2,4-Dichlorphenol3
2,6-Dichlorphenol3
4CPP (2-(4-chlorphenoxy)propionsyre)3
2,6-DCPP (2-(2,6-dichlorphenoxy-propionsyre)3
4-Nitrophenol4
AMPA (Aminomethylphosphorsyre)
BAM (2,6-Dichlorbenzamid)
DEIA (Desethyldesisopropyl-atrazin)
Desethyl-hydroxy-atrazin
Desethyl-atrazin
Desethyl-terbuthylazin
Desisopropyl-atrazin
Desisopropyl-hydroxy-atrazin
Didealkyl-hydroxy-atrazin
Hydroxy-atrazin
Hydroxy-simazin
Metribuzin-desamino-deketo2
Metribuzin-diketo2
Metribuzin-desamino2