Ny vejledning om drikkevand til vandværker og kommuner

Hvor meget skal vandværkerne teste drikkevandet, hvor skal der tages vandprøver, og hvornår kan kommunerne dispensere fra kravene til drikkevandet?

Vejledningen udspringer af drikkevandsbekendtgørelsen (Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsynings­anlæg), der i foråret 2021 er blevet ændret med ikrafttrædelse d. 1. juli 2021.

Vejledningen er opdateret med udgangspunkt i bekendtgørelsens nye §§ 16-21 om dispensation. Det er særligt kapitel 5, om påbud, og kapitel 6, om dispensationer, der er nye.

Det nye vejledningsudkast er udarbejdet med afsæt i den ny bekendtgørelse. Link: Læs bekendtgørelsen her

Miljøstyrelsen har i foråret 2021 opdateret Drikkevandsvejledningen (Vejledning om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg). Link til høringsportalen.

Drikkevandsvejledningen har været under opdatering i længere tid, idet udkast til dele af vejledningen senest har været i offentlig høring i 2020.