Nyt stof fundet i grundvandet

Artikel fra Miljøministeriet d. 27/1 2021

Kølemidler fra klimaanlæg og drivmidler fra spraydåser kan være kilder til stoffet TFA, som i ny undersøgelse er fundet vidt udbredt i grundvandsprøver. Intet tyder på, at der er en sundhedsrisiko

I forbindelse med Miljøstyrelsens massescreening af grundvandet er der gjort fund af stoffet TFA (trifluoreddikesyre) i prøver fordelt over hele landet. Der er fundet TFA i 219 ud af 247 undersøgte grundvandsboringer svarende til i 89 procent af boringerne.

I langt de fleste af grundvandsboringerne er koncentrationen af TFA lavere end 1 mikrogram pr. liter. Der er desuden gjort fund i enkelte drikkevandsforsyninger. Styrelsen for Patientsikkerhed har på baggrund af vurderinger fra de tyske myndigheder vurderet, at de aktuelle fund i drikkevandet ikke udgør en sundhedsrisiko. 

Miljøstyrelsen har i dag indkaldt Vandpanelet til en drøftelse, og landets vandværker vil blive anbefalet at måle for stoffet.

Læs hele artiklen