Årets Vandværk 2012 – Vandforsyningen for Brovst og Omegn

Orden og akkuratesse. Det er, hvad der straks falder i øjnene ved et besøg på vandværket og i administrationen hos Brovst Vand A.m.b.a. Og det er heller ikke tilfældigt, at gæster på vandværket i Bøge Bakker i udkanten af Brovst skal iklæde sig blå »futter«, når de træder ind ad døren. Bakterier skal holdes ude. For at gøre det let med fodbeklædningen har værket anskaffet en automat, som den besøgende træder ned i, når »futterne« skal på. Så har ældre også en chance for at være med uden at skulle for langt ned i knæ…

Der er tænkt over tingene hos Brovst Vand A.m.b.a. »Futterne« er kun et af mange eksempler på det velfungerende vandværk, hvor bakterier og unødigt arbejde er bandlyst.

brovst

Brovst Vandværk er hovedforsyning for Brovst, Halvrimmen og Arentsminde. Det nye arkitekttegnede vandværk i Bøge Bakker blev indviet 2005.

grand-prix
3

Besøgende får udleveret blå “futter# i en automat, inden de går ind på vandværket. Driftbestyrer Kjeld Imer giver en hjælpende hånd.

3-1

Filteranlægget i det nye vandværk er helt up to date. Her får bestyrelsen en orientering af hydrogeolog Jørgen K. Andersen, DVN og brøndborer Jørgen Sørensen.

Vandguiden gør Brovst Vand A.m.b.a. til »Årets Vandværk«, men det er ikke første gang, at den mere end 100 år gamle vandforsyning er blevet hædret. Diplomer på væggene vidner om andre udmærkelser, senest i forbindelse med Vand Grand Prix 2010.

Ved ankomst til Bøge Bakker en solskinsrig efterårsdag er det et smukt syn, der venter en. Vandværket, der blev indviet i maj 2005, er indrettet i en gråsort arkitekttegnet bygning med en markant
profil og udsigt ind over byen. Grønne arealer omkranser værket, og hvis man ikke ved det eller læser på skiltet, kan man foranlediges til at tro, at man er kørt forkert. I Brovst får man ændret opfattelsen af, hvordan et vandværk ser ud – og det er en god oplevelse.

Men bestyrelsen har også bevaret det gamle vandtårn, der vidner om forsyning siden 1903, og indrettet værksted, administration og mødelokale i sidebygningerne. Det foregår nede i byen
på adressen Fyrrebakken 6. Her er der også tale om at gøre mere ud af selve vandtårnet som vartegn – måske bliver det indrettet som udsigtstårn og gjort til en lille attraktion i den aktive by nord for
Limfjorden. Bestyrelsen arbejder med opgaven, og i bestyrelseslokalet er der allerede opsat plancher og skitser, som viser, hvorledes opgaven kan løses.

Der er 1560 forbrugere under vandværket, der forsyner Brovst by og nærmeste opland. Og 2.276 når Halvrimmen og Arentsminde tælles med. Hovedforsyningen for Brovst og Omegn I/S kalder man det selskab, der blev oprettet i 1984 af vandværkerne i Brovst, Halvrimmen og Arentsminde. Hovedforsyningen er i dag indvindingsselskab for de tre vandværker.

Det nye vandværk får vand fra otte boringer i den nordlige del af Brovst med by- og landbrugsområder. Det medfører varierende vandkvalitet i de enkelte boringer, men med vandbehandling og nye indvindingspladser er der tænkt på fremtiden.

3-2

Kjeld Imer i manøvrerummet, hvor der overvåges og styres.

Før det nye vandværk blev opført, blev vandet, afhængig af forbruget, pumpet direkte ud i ledningsnettet fra hver enkelt boring uden mulighed for vandbehandling. Det er der nu. Med det nye vandværk indvindes vandet konstant fra boringerne efter en nærmere fastlagt plan. Tanke og slambassin ligger under selve vandværket, og udsvingene i forbruget optages af rentvandstanken. Det medfører, at vandet blandes fra de forskellige boringer, så kvaliteten bliver mere ensartet. Denne opgave løser driftsbestyrer Kjeld Imer, og han kan styre det hele i sit manøvrerum på vandværket – et rum, der leder tankerne hen på cockpittet i en flyvemaskine. Kjeld Imer har et godt samarbejde med bestyrelsen, herunder formanden Flemming Frost og Kristen Simonsen, der udover at være medlem af bestyrelsen også er kredsformand for Region Nord under Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD).

Driftsbestyreren er ansvarlig for den daglige drift. I 2011 har der været særlig travlt, idet Brovst Vand også har opsat radiomålere til aflæsning af forbruget.

På vandværket er der konstant overvågning af boringernes tilstand. Det samme gælder tryk- og temperaturforholdene på strategiske steder i ledningsnettet. Af sikkerhedsmæssige årsager
har man ladet foretage en opdeling af ledningsnettet i distrikter. Det betyder, at man har mulighed for at følge forbruget konstant og kan koble fra og til for at undgå unødigt vandspild. I 2010 blev der solgt 170.903 kubikmeter vand alene til Brovst og omegn og vandspildet udgjorde kun 2,2 pct. mod 7,8 pct. i 2009 og 4,4 pct. i 2008. Hertil kommer, at alle vandanalyser opdateres automatisk,
så snart resultaterne foreligger. Teknisk er man godt med.

3-3

Det er her, vi kan tage en prøve på drikkevandskvaliteten, siger Kristen Simonsen.

Opstår der alligevel driftsproblemer, sker der en alarmering, så fejl kan opdages, før det får indflydelse på forsyningen.

– Det gælder jo om at sætte ind, inden skaden sker. Derfor er det vigtigt med målinger af råvand før og efter behandlingen til drikkevand, siger Kristen Simonsen, som har set mange eksempler på dårlig drift og unødigt spild andre steder i landet. Som bestyrelsesmedlem i Brovst Vand er han en af foregangsmændene for, at tingene holdes i orden.

Kristen Simonsen siger, at bestyrelsen skal have overblikket, hvorimod det er driftsbestyrerens opgave at opdatere og sørge for, at tingene er i orden. På vandværket i Brovst har man da også udarbejdet en arbejdsbeskrivelse af alt, hvad der foregår på værket. Og på værkstedet er man i stand til selv at kunne reparere radiomålere, ligesom man ligger inde med et stort reservedelslager af alt tænkeligt til vandforsyning.

Man har også en opdateret tilstandsrapport for vandværket – bogen med tilstandsrapport bliver aldrig helt færdig, men er vigtig for det daglige arbejde.

Bestyrelsen for vandforsyningen i Brovst og omegn arbejder med andet end teknik. Vandværket får af og til besøg af skoleklasser, som lærer om vandbehandling, rent drikkevand, og om hvordan man sparer på ressourcerne for at sikre, at der også er tilstrækkelig med rent vand mange år ud i fremtiden. For yderligere at bidrage til oplysningen har bestyrelsen besluttet at udsende en

Det gamle vandtårn er bevaret og bliver muligvis til udsigtstårn.

Det gamle vandtårn er bevaret og bliver muligvis til udsigtstårn.

profilbrochure til alle husstande i forsyningsområdet. Det gjorde man med held i 2005, da det nye vandværk blev indviet, og nu ønsker man at orientere forbrugerne yderligere via et trykt magasin om vand, hvori modtageren også kan notere og følge husstandens forbrug.

– Det er en nyskabelse, som vi forventer os meget af, lyder det fra Kristen Simonsen og de øvrige »vandmænd« i Brovst og omegn, som har løst forsyningsopgaven med stor succes